Vlada podaljšuje ukrepe na področju postopkov zaradi insolventnosti

Vlada podaljšuje ukrepe na področju postopkov zaradi insolventnosti

02. 07. 2021

2 0
Koristnost članka
2 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: STA, 24. 6. 2021, www.sta.si

Vlada je 24. junija 2021 ukrepe na področju postopkov zaradi insolventnosti podaljšala do 30. septembra 2021. Do takrat so poslovodstva začasno razbremenjena obveznosti vložiti predlog za začetek stečaja ali prisilne poravnave, če je dolgoročna plačilna nesposobnost družbe posledica razglasitve epidemije in če bo družba lahko nesolventnost odpravila.

Prav tako sta do 30. septembra 2021 kot začasen ukrep podaljšana obdobje, za katerega lahko sodišče odloži odločanje o upnikovem predlogu za začetek stečajnega postopka, ter tok, v katerem lahko dolžnik tak odlog opraviči.

Z odstopom od splošnih pravil t. i. stečajnega zakona lahko sodišče obdobje odločanja o upnikovem predlogu za začetek stečaja odloži za daljše obdobje - ne le za dva meseca, ampak za štiri mesece, če je insolventnost dolžnika posledica razglasitve epidemije.

S tem ukrepom se je dolžnikom tako v prvem kot drugem valu epidemije dalo na razpolago dva dodatna meseca za izvedbo potrebnih ukrepov finančnega prestrukturiranja za odpravo insolventnosti oz. za predložitev predloga za prisilno poravnavo.

Omenjena ukrepa na področju postopkov zaradi insolventnosti sta bila sprejeta s t. i. sedmim protikoronskim zakonom, urejata jih 56. in 57. člen zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije covida-19.

Oba ukrepa sta začasne narave. Sprva sta veljala do konca marca, nato ju je vlada s sklepom podaljšala do 30. junija, saj so glede na takratne razmere in dejansko stanje obstajali vsi razlogi, zaradi katerih so bili določeni ukrepi na področju t. i. insolvenčnih zadev sprejeti.

Junija je ministrstvo za pravosodje ponovno izvedlo posvetovanje z zainteresirano strokovno javnostjo. Na podlagi izvedenega posvetovanja je vlada ugotovila, da glede na razmere in dejansko stanje še vedno obstojijo razlogi, zaradi katerih sta bila ukrepa uzakonjena in prvotno že podaljšana, zato ju je s spremembo sklepa znova podaljšala.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj