Obdavčitev subvencije za samozaposlitev 1. del

Obdavčitev subvencije za samozaposlitev 1. del

06. 11. 2012

Objavljeno: Data d.o.o., 22. 10. 2012, http://data.si/, Avtor: Bogdana Rejc

Posamezniki, ki so se vključili v Program subvencije za samozaposlitev in so tik pred tem, da registrirajo podjetje, se sprašujejo, ali je subvencija za samozaposlitev, ki jo bodo po končanem programu in odprtju podjetja, prejeli od države (Zavoda za zaposlovanje), obdavčena in če je, na kakšen način.

Izplačana subvencija za samozaposlitev samostojnega podjetnika je obdavčena z dohodnino, in sicer kot dohodek iz dejavnosti. Obdavčitev dohodka iz dejavnosti je odvisna od načina ugotavljanja davčne osnove (dobička). Dobiček se lahko ugotavlja od dohodka iz dejavnosti na podlagi normiranih odhodkov ali pa na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov podjetnika.

Zato je ob registraciji podjetja pomembno, kako se bo podjetnik odločil glede načina vodenja poslovnih knjig. Ali bo imel status »normiranca« ali pa bo dobiček podjetja ugotavljal na podlagi enostavnega ali dvostavnega knjigovodstva torej z uveljavljanjem dejanskih stroškov podjetja.

Ugotavljanje davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov podjetja

V kolikor je subvencija za samozaposlitev izplačana samostojnemu podjetniku, ki ugotavlja dobiček na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, Zavod za zaposlovanje izplača subvencijo samostojnemu podjetniku v celotni višini t.j. 4.500 EUR, na poslovni račun podjetja. Subvencija za samozaposlitev je namenjena plačevanju prispevkov za socialno zavarovanje samostojnega podjetnika. Ob začetku opravljanja dejavnosti, plačuje s.p. prispevke za socialno zavarovanje v višini 291,48 EUR do 15. v mesecu za pretekli mesec.

Znesek subvencije, knjigovodja podjetnika v poslovnih knjigah (lahko) knjiži kot dolgoročne pasivne časovne razmejitve. Tako se prihodke (subvencija) razporeja hkrati s pripadajočimi stroški prispevkov in v tem primeru »ni vpliva« subvencije na davčno osnovo (prihodek=strošek; davčna osnova=0,00€).

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj