Ponovna javna zbiranje ponudb za prodajo poslovnih prostorov – Brežice

Ponovna javna zbiranje ponudb za prodajo poslovnih prostorov – Brežice

06. 11. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 82, Datum: 2. 11. 2012, Stran: 2458

Predmet razpisa: Predmet prodaje so poslovni prostori v I. nadstropju poslovne stavbe na lokaciji: Trg izgnancev 17 v Brežicah v skupni izmeri 359,70 m2. Izhodiščna cena znaša 210.375,00 EUR.

Pogoji za sodelovanje: V ponovnem javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin.

Razpisnik: Ministrstvo za finance Davčna uprava Republike Slovenije

Rok: Rok za oddajo ponudb je najkasneje do 19. 11. 2012, do 10. ure.

Pogoj za sodelovanje na javnem zbiranju pisnih ponudb je plačana varščina, ki znaša 10 % izhodiščne cene.

Javno odpiranje ponudb za poslovne prostore v Brežicah bo 19. 11. 2012 ob 12. uri, na naslovu naročnika.

Dodatne informacije: Za dodatne informacije v zvezi s prodajo poslovnih prostorov v Brežicah se obrnite na Ines Mlakar, Tel: (07) 462-01-51, e-naslov: ines.mlakar@gov.si ali Simono Alibegović, Tel: (01) 478-27-75, e-naslov: simona.alibegovic@gov.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Davčne uprave Republike Slovenije: www.durs.gov.si/si/o_davcni_upravi/javni_razpisi/.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj