Javna dražba za prodajo nepremičnin, v k.o. Ilirska Bistrica, k.o. Trnovo in k.o. Podgrad

Javna dražba za prodajo nepremičnin, v k.o. Ilirska Bistrica, k.o. Trnovo in k.o. Podgrad

06. 11. 2012

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 82, Datum: 2. 11. 2012, Stran: 2450

Predmet razpisa: Predmet javne dražbe – prodaje in opis nepremičnine:

 

Zap.

št.

k.o.

Površina

(m2)

Vrsta rabe

Izklicna cena

(EUR)

1.

Trnovo

85,35

Poslovni prostor

61.000,00

2.

Trnovo

1.216,00

Stanovanjska stavba in dvorišče

87.390,00

3.

Ilirska   Bistrica

206,50

Poslovno stanovanjska stavba

163.900,00

4.

Ilirska   Bistrica

1.181,00

Stanovanjska stavba in dvorišče

89.500,00

5.

Podgrad

16,50

Poslovni prostor

6.300,00

Več

Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe, ki skladno s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin.

Razpisnik: Občina Ilirska Bistrica

Rok: Rok in kraj za prijavo: 20. 11. 2012 do 12. ure, Občina Ilirska Bistrica, sprejemna pisarna, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica.

Dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe vplačati varščino v znesku 10 % vrednosti izklicne cene za nepremičnino. Varščina se nakaže do 20. 11. 2012, do 12. ure.

Javna dražba bo v četrtek, 22. 11. 2012, v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica, in sicer:

  • pod zaporedno št. 1: od 8.30 do 9.30,
  • pod zaporedno št. 2: od 10. do 11. ure in
  • pod zaporedno št. 3: od 12.30 do 13.30.

Javna dražba bo v petek, 23. 11. 2012, v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica, in sicer:

  • pod zaporedno št. 4: od 8.30 do 9.30,
  • pod zaporedno št. 5: od 10. do 11. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe se lahko pridobijo na sedežu Občine Ilirska Bistrica, v času uradnih ur, na telefonski številki: (05) 71-12-320 ali (05) 71-12-319.

Za dodatne informacije glede ogleda se lahko obrnete na občinskega upravnika, Tel: 041/345-145.

Ogled prostorov bo:

  • pod zaporedno št. 1 potekal dne, 15. 11. 2012, ob 9. uri,
  • pod zaporedno št. 2 potekal dne, 15. 11. 2012, ob 10. uri,
  • pod zaporedno št. 3 potekal dne, 15. 11. 2012, ob 11. uri,
  • pod zaporedno št. 4 potekal dne, 16. 11. 2012, ob 10. uri,
  • pod zaporedno št. 5 potekal dne, 16. 11. 2012, ob 11. uri.

Več: Več o javni dražbi najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj