Javna dražba najemnine za oddajo poslovnih prostorov v najem - Maribor

Javna dražba najemnine za oddajo poslovnih prostorov v najem - Maribor

06. 11. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 82, Datum: 2. 11. 2012, Stran: 2447

Predmet razpisa: Predmet oddaje v najem so štirje nezasedeni poslovni prostori v Mariboru, in sicer:

1. Gosposka ulica 7, v skupni izmeri 93,22 m2, ulični;

 • dejavnost: trgovska neživilska ali mirna storitvena (brez posebnih sanitarnih pogojev),
 • ogled poslovnega prostora bo dne 12. 11. 2012, od 9.30 do 9.55 ure,
 • izklicna mesečna najemnina: 998,94 EUR,

2. Gosposka ulica 27, v skupni izmeri 119,46 m2, ulični;

 • dejavnost: trgovska neživilska ali mirna storitvena (brez posebnih sanitarnih pogojev),
 • ogled poslovnega prostora bo dne 12. 11. 2012, od 10. do 10.25 ure,
 • izklicna mesečna najemnina: 968,58 EUR,

3. Partizanska cesta 20, v skupni izmeri 39,56 m2 (16,48 m2 neuporabna klet) ulični;

 • dejavnost: trgovska neživilska ali mirna storitvena (brez posebnih sanitarnih pogojev),
 • ogled poslovnega prostora bo dne 12. 11. 2012, od 11. do 11.25 ure,
 • izklicna mesečna najemnina: 156,78 EUR,

4. Strossmayerjeva ulica 13, v skupni izmeri 81,00 m2, ulični;

 • dejavnost: trgovska neživilska ali mirna storitvena (brez posebnih sanitarnih pogojev),
 • ogled poslovnega prostora bo dne 12. 11. 2012, od 10.30 do 10.50 ure,
 • izklicna mesečna najemnina: 495,75 EUR,

Vsi poslovni prostori se oddajajo v najem za določen čas 5 let kot zaključene celote in izključno za opravljanje navedenih dejavnosti.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe, ki imajo sedež na območju RS oziroma na območju države članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU.

Razpisnik: Mestna občina Maribor

Rok: Javna dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine Maribor (sejna soba 215/II – Dvorana generala Rudolfa Maistra), Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, v torek, dne 20. 11. 2012, s pričetkom ob 10. uri.

Dražitelji morajo do vključno 16. 11. 2012, plačati varščino v višini šestkratne izklicne mesečne najemnine.

Dodatne informacije: Interesenti lahko dodatne informacije o pogojih javne dražbe in o poslovnem prostoru dobijo v Sektorju za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori Mestne občine Maribor, Tel: (02) 220-14-10 ali 220-14-05.

Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi na spletni strani Mestne občine Maribor: www.maribor.si, rubrika Razpisi in javne objave – podrubrika Javni razpisi.

Več: Več o javni dražbi najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj