2. javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam

2. javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam

26. 10. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 80, Datum: 26. 10. 2012, Stran: 2357

Predmet razpisa: Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil občinam za financiranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture, ki so v večinski lasti države ali občine, oziroma se na občine prenesejo takoj po izvedbi projekta.

Pri tem bodo posojila občinam, ki imajo koeficient razvitosti občin za leto 2012 enak ali višji od 1,3 (to so Občina Ljubljana, Novo mesto, Grosuplje, Domžale, Šempeter - Vrtojba in Trzin), dodeljene le v primeru neizčrpanja posojil s strani drugih občin.

Področja, na katera se projekti lahko nanašajo:

 • vodooskrba,
 • podjetništvo,
 • komunalna infrastruktura,
 • zdravstvo,
 • šport in kultura,
 • objekti v občinski lasti (nakup, gradnja, obnova in vzdrževanje),
 • cestno omrežje,
 • okolje in prostor,
 • šolstvo,
 • socialno varstvo,
 • trajnostna raba energije.

Upravičeni stroški lahko nastajajo po 1. 1. 2011:

To so:

 • stroški nakupa zemljišč,
 • gradnje in v okviru tega tudi gradbeni nadzor ter rekonstrukcije,
 • nakupa objektov ter opreme (v primeru rabljene opreme le-ta ne sme biti starejša od 5 let).

Pogoji za sodelovanje: Vlagateljice projekta in upravičenke do ugodnega posojila so občine v Republiki Sloveniji.

Vrednost razpisa: Skupna višina razpisanih ugodnih posojil je 3.400.000,00 EUR.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Rok: Rok za oddajo prijav je 26. 11. 2012.

Dodatne informacije: Informacije lahko zainteresirani pridobijo v Sektorju za izvajanje spodbud, Tel: (01) 836-19-53, vsak delavnik v času uradnih ur.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo se dobi na sedežu Slovenskega regionalno razvojnega sklada, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica, od objave do zaključka razpisa, vsak dan od 9. do 12. ure osebno. Javni razpis in razpisna dokumentacija se nahajata tudi na spletni strani sklada: www.regionalnisklad.si/obcine.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2012/Ra/r2012080.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj