Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem poslovnega prostora za opravljanje gostinskih storitev na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani

Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem poslovnega prostora za opravljanje gostinskih storitev na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani

29. 06. 2021

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 100, Datum: 24. 6. 2021, Stran: 1455

Predmet razpisa: Predmet oddaje v najem so poslovni prostori v skupni izmeri 374,76 m2 v stavbi na Kardeljevi ploščadi 17, 1000 Ljubljana, v kletnih prostorih dekanata, katastrska občina 1736 - Brinje I, št. stavbe 1247.

V naravi navedeni prostori predstavljajo:

  • osrednji prostor namenjen gostom (jedilnica) s površino 187 m2,
  • manjša odprta gostinska soba s površino 16,84 m2,
  • zunanji atrij s površino 42,10 m2,
  • garderoba s sanitarijami s površino 11,34 m2,
  • manjše skladišče v garaži fakultete s površino 26,68 m2,
  • kuhinja z delilnim pultom in pomivalnico s površino 90,80 m2.

Prostori so delno opremljeni. Lokal je najemnik dolžan opremiti in usposobiti za obratovanje z lastnimi sredstvi.

Prostori se oddajajo izključno za namen izvajanja gostinske dejavnosti.

Najnižja ponudbena cena - najemnina znaša 3.088,00 € brez DDV/mesečno, najemnina za mesec julij in avgust se ne bo zaračunavala; skupaj torej 30.880,00 € + DDV/LETNO.

Najemna pogodba se sklene za določen čas dveh let z možnostjo podaljšanja.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Razpisnik: Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

Rok: Rok za oddajo ponudb je do vključno 30. 6. 2021, do 10. ure.

V dokaz resnosti ponudbe mora ponudnik pred predložitvijo ponudbene dokumentacije vplačati varščino v višini 1.000,00 EUR.

Dodatne informacije: Kontaktna oseba za morebitna vprašanja je Uroš Uranič, Tel: (01) 58-92-431, e-naslov: uros.uranic@ef.uni-lj.si. Ogled prostorov za zainteresirane ponudnike se lahko izvede ob predhodni najavi na e-naslov: uros.uranic@ef.uni-lj.si.

Razpisna dokumentacija: Javno zbiranje ponudb se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani fakultete: www.ef.uni-lj.si, kjer je dostopna tudi predmetna razpisna dokumentacija.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj