Za digitalno transformacijo podjetij na voljo 30 milijonov evrov

Za digitalno transformacijo podjetij na voljo 30 milijonov evrov

22. 06. 2021

Vir in informacije: STA, 18. 6. 2021, www.sta.si

Slovenski podjetniški sklad je skupaj z gospodarskim ministrstvom objavil razpis za spodbude za digitalno transformacijo mikro, malih in srednje velikih podjetij. Na voljo je 30 milijonov evrov, razpis pa je v celoti financiran iz evropskega sklada za regionalni razvoj in virov ReactEU. Prijave na skladu zbirajo do 1. septembra 2021, do 14. ure.

V okviru javnega razpisa bo sofinanciranih najmanj 300 projektov oz. podjetij, ki bodo izvedla digitalno transformacijo, dvig kompetenc zaposlenih v podprtih podjetjih ter povečala dodano vrednost na zaposlenega. Do prijave na razpis so upravičeni projekti iz obeh kohezijskih regij.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov v višini do 60 odstotkov, za zagotovitev tehnične opremljenosti in digitalne transformacije ključnih proizvodnih in poslovnih procesov v mikro, malih in srednje velikih podjetjih.

V okviru razpisa bodo lahko podjetja z najmanj petimi zaposlenimi pridobila nepovratna sredstva v višini od 30.000 do 100.000 evrov.

Na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja ter vpeljave digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij, se bodo, odpravljale tudi posledice pandemije covida-19.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so registrirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. Ob oddaji vloge morajo imeti pripravljen akcijski načrt za izvedbo digitalne transformacije na več področjih.

Za sredstva se lahko prijavijo tista podjetja, ki bodo digitalno transformacijo izvedla najkasneje do 30. septembra 2022, pri čemer se projekt ni smel začeti pred 1. oktobrom 2020. Obvezno je tudi sodelovanje zunanjega strokovnjaka.

Podjetja, ki izpolnjujejo tudi ostale pogoje javnega razpisa, lahko vlogo oddajo na Slovenski podjetniški sklad do 1. septembra 2021, do 14. ure.

Več o javnem razpisu

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj