Javni razpis za sofinanciranje stroškov zaposlovanja brezposelnih oseb v Občini Miklavž na Dravskem polju v letu 2021

Javni razpis za sofinanciranje stroškov zaposlovanja brezposelnih oseb v Občini Miklavž na Dravskem polju v letu 2021

22. 06. 2021

Objavljeno: Občina Miklavž na Dravskem polju, 7. 6. 2021, www.miklavz.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev državne pomoči de minimis iz občinskega proračuna za zaposlitve brezposelnih oseb, prijavljenih pri Zavodu RS za zaposlovanje. Ukrep, za katerega je vlagatelju že bila dodeljena državna pomoč iz občinskega proračuna, ni predmet tega razpisa.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci so:

  • pravne in fizične osebe, ki so ali bodo v redno delovno razmerje in za polni delovni čas zaposlile brezposelne osebe, ki so bile pred realizacijo zaposlitve prijavljene pri zavodu kot registrirane brezposelne osebe,
  • pri zavodu prijavljene registrirane brezposelne osebe, ki so se samozaposlile;

Upoštevane bodo tiste prijave, kjer so kandidati realizirali zaposlitev od 1. 11. 2020 dalje.

Vrednost razpisa: Višina sredstev javnega razpisa znaša 9.200,00 EUR.

Razpisnik: Občina Miklavž na Dravskem polju

Rok: Javni razpis je odprt do 31. 10. 2021.

Dodatne informacije: Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo pri Tatjani Kramarič Petek, Tel: (02) 629 68 25, e-naslov: obcina.miklavz@miklavz.si - pisno po pošti, s pripisom »javni razpis za finančne pomoči - zaposlitve«.

Razpisna dokumentacija: Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani kandidati dvignejo v tajništvu Občine Miklavž na Dravskem polju, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju. Objavljena je tudi na spletnih straneh občine: www.miklavz.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj