Sprememba Javnega razpisa za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč - A1

Sprememba Javnega razpisa za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč - A1

22. 06. 2021

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 97, Datum: 18. 6. 2021, Stran: 1318

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč - A1, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 44/21 z dne 26. 3. 2021:

I. V poglavju 1 »Uvodna določila«, podpoglavju 1.1 »Višina in vir sredstev« javnega razpisa se spremeni besedilo, ki se po novem glasi kot sledi:

Skupni razpisani znesek je 3.000.000,00 EUR, kot sledi v nadaljevanju

Znesek v EUR

Iz postavke za leto

Oblika sredstev

Vir sredstev

 

3.000.000,00

2021

Posojilo

Namensko premoženje

Slovenski regionalno razvojni sklad

II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj