Sprememba Javnega razpisa - Semenski kapital - So-investiranje z zasebnimi investitorji (SI-SK 2021)

Sprememba Javnega razpisa - Semenski kapital - So-investiranje z zasebnimi investitorji (SI-SK 2021)

22. 06. 2021

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 97, Datum: 18. 6. 2021, Stran: 1318

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja spremembe vsebine javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo Semenski kapital - So-investiranje z zasebnimi investitorji (SI-SK 2021), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 26/21 z dne 19. 2. 2021.

- Spremembe se nanašajo na drugo (2) točko Javnega razpisa:

2. Vir financiranja, višina razpisanih sredstev in višina sredstev na posameznega vlagatelja

Spremeni se drugi in tretji odstavek 2. točke:

»Skupni razpoložljivi znesek znaša 1.900.000,00 EUR. V primeru razpoložljivih sredstev se razpisan znesek lahko poviša.

Višina razpoložljivih sredstev za ciljno skupina SI-SK po tem razpisu znaša največ do 1.900.000 EUR. V primeru razpoložljivih sredstev se razpisan znesek lahko poveča.«

  • Spremembe se nanašajo tudi na točko 4.1. javnega razpisa Splošni pogoji za vlagatelje:

Spremeni se pogoj pod točko 4.:

»Imajo vsaj 1 zaposlenega družbenika za polni delovni čas. Kot družbenika se upošteva lastnike družbe, ki so družbeniki vsaj šest mesecev pred oddajo vloge.«

  • Spremembe se nanašajo tudi na točko 4.2. javnega razpisa Dodatni pogoji za vlagatelje:

Spremeni se pogoj pod točko 11.:

»Vlagatelji, ki so prejeli sredstva (pozitivni Sklep) na javnem razpisu Sklada pri produktu P2, P2R, P2L in SK75 v istem letu niso upravičeni do prijave na ta razpis. Prijava na SI-SK se izključuje s hkratno prijavo na razpise P2, P2R in SK75. Prav tako je dovoljen zgolj prehod podjetij v smeri P2/SK75/SI-SK in ne nasprotno.«

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj