Sprememba Javnega razpisa - Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti

Sprememba Javnega razpisa - Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti

22. 06. 2021

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 97, Datum: 18. 6. 2021, Stran: 1317

Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana objavlja spremembo Javnega razpisa - Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti.

Javni razpis - Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti se spremeni tako, da se sedaj glasi:

1. Prvi odstavek šestega poglavja javnega razpisa se spremeni tako, da se glasi:

»Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 24.324.022,43 EUR v letih 2020, 2021 in 2022 in je načrtovana na naslednjih proračunskih postavkah:

Kohezijska regija Vzhodna Slovenija

Proračunska postavka

Leto 2020

Leto 2021

 

Leto 2022

 

SKUPAJ

 

170242 - PN 3.1 - Turistične kapacitete na problemskih območjih (SEU) -ESRR-V-14-20-EU (EUR)

3.562.015,79

12.151.757,10

4.263.008,85

19.976.781,74

Kohezijska regija Zahodna Slovenija

Proračunska postavka

Leto 2020

Leto 2021

Leto 2022

SKUPAJ

170243 - PN 3.1 - Turistične kapacitete na problemskih območjih (SEU) -ESRR-Z-14-20-EU (EUR)

409.748,25

3.339.535,08

597.957,36

4.347.240,69

«.

2. Peti odstavek šestega poglavja javnega razpisa se spremeni tako, da se glasi:

»V okviru javnega razpisa sta predvideni dve odpiranji:

Odpiranje

Okvirna višina razpisanih sredstev - Vzhod

Okvirna višina razpisanih sredstev - Zahod

SKUPAJ

Prvo odpiranje (EUR)

12.173.769,12

3.580.463,34

15.754.232,46

Drugo odpiranje (EUR)

7.836.548,12

733.241,85

8.569.789,97

«.

3. Prvi odstavek desetega poglavja javnega razpisa se spremeni tako, da se glasi:

»Za razpis sta predvidena dva roka za oddajo vlog:

  • Rok za oddajo vlog, z začetkom sofinanciranja v letu 2020 je do 20. 1. 2020,
  • Rok za oddajo vlog, z začetkom sofinanciranja v letu 2021 je od 1. 9. 2020 do 30. 11. 2020«.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj