Javno povabilo za sodelovanje podjetij pri projektu »Slovenija na EXPO 2020 Dubaj« - Pobude podjetij za druge oblike poslovnega sodelovanja

Javno povabilo za sodelovanje podjetij pri projektu »Slovenija na EXPO 2020 Dubaj« - Pobude podjetij za druge oblike poslovnega sodelovanja

15. 06. 2021

Objavljeno: SPIRIT Slovenija, javna agencija, 16. 3. 2021, www.spiritslovenia.si

Cilj javnega povabila: Z javnim povabilom želi naročnik pridobiti podjetja s področja različnih gospodarskih dejavnosti za celovito predstavitev Slovenije na svetovni razstavi, ki bo prvič v zgodovini organizirana v eni od arabskih držav, Združenih arabskih emiratih, središču in stičišču poslovne in kulturne dejavnosti v tistem delu sveta, kjer ima v mestu Dubaj svojo podružnico več kot 70% največjih svetovnih podjetij. To poleg splošne in turistične predstavitve Slovenije predstavlja izredno priložnost za učinkovito gospodarsko promocijo slovenskih podjetij ter sklepanje novih poslovnih vezi in partnerstev.

Poglavitni cilj je pridobiti podjetja, ki delujejo v skladu s smernicami nacionalne kampanje za promocijo slovenskega gospodarstva v tujini »I feel Slovenia. Green. Creative. Smart.«, katere namen je promovirati slovenska podjetja, ki s svojimi prebojnimi rešitvami izkazujejo ključne konkurenčne prednosti slovenskega gospodarstva: zeleno, ustvarjalno, pametno in v okviru področij krovnih tematik na Slovenskem paviljonu.

Predmet javnega povabila: Svetovna razstava EXPO 2020 Dubaj bo od letošnjega od 1. oktobra, pa do 31. marca prihodnjega leta potekala v Združenih arabskih emiratih, v mestu Dubaj. Na rekordni izvedbi svetovne razstave  se bo predstavilo več kot 190 držav, organizatorji pa pričakujejo, da bo njihove paviljone in razstavne prostore obiskalo skupaj več kot 25 milijonov obiskovalcev.

EXPO 2020 Dubaj bo največji dogodek letošnjega in prihodnjega leta ter osrednja poslovna vzletna točka za trge Bližnjega vzhoda, južne Azije in Afrike, na katerih živi več kot 3 milijarde ljudi, potekal pa bo pod sloganom Povezovanje idej za prihodnost (»Connecting Minds, Creating the Future«), nosilne teme razstave pa bodo mobilnost, priložnost in trajnost.

Prav tako bo EXPO 2020 Dubaj šest mesecev stičišče naprednih ljudi iz vsega, povezanih v osupljivo in nikoli videno svetovno platformo, ki bo ponudila otipljive odgovore na vse ključne izzive človeštva: kako spodbujati tehnološki razvoj, da bo ta krepil blaginjo in varnost ljudi in ščitil naravno okolje.

Slovenija bo ena od nekaj več kot 80-tih držav, ki se bodo na svetovni razstavi predstavile z lastnim paviljonom. Ta odločitev je del strateških načrtov države za krepitev gospodarskega sodelovanja s trgi na Bližnjem vzhodu, v južni Aziji in Afriki, na katerih živi več kot 3 milijarde ljudi. Če bo EXPO 2020 Dubaj vstopna točka na te trge, bo slovenski paviljon vstopnica za hitrejši prehod skozi ta vrata.

Paviljon, ki se razprostira na 1550 m2 velikem razstavnem prostoru se ponaša z odlično strateško lokacijo v neposredni bližini enega od glavnih vhodov na razstavni prostor EXPO 2020 in je del trajnostnega segmenta. Izstopa po živem zelenem obodu, ki ponazarja bogastvo slovenskih gozdov, leseni strehi, ki se poklanja tradiciji ribniške suhe robe ter vodnemu objemu, ki priča o neprecenljivosti pitnih vodnih virov.

Slogan naše predstavitve bo Slovenia. Green and Smart Experience, s čimer poudarjamo trajnostno, sodobno in ustvarjalno plat našega značaja. Svetovno javnost bomo nagovorili z zgodbami, ki govorijo o edinstvenem prepletu neokrnjene narave, znanja, inovacij in prebojnega gospodarstva.

Slovenski paviljon bo tako pol leta dom slovenskih podjetij, ustanov in posameznikov, ki želijo svetu pokazati prebojne rešitve za najrazličnejše izzive trajnosti, od vprašanja varnosti okolja, človekovega zdravja, učinkovite rabe naravnih energetskih virov, do varovanja pitne vode, zahtevnih vprašanj s področja ravnanja z odpadki, do izzivov samooskrbe in bitij, ki so zanjo neobhodno potrebna. Prvi odzivi na naš paviljon, ki leži na izjemni lokaciji, tik ob vhodu v trajnostni del, so zelo spodbudni in napovedujejo veliko zanimanje obiskovalcev razstave Expo.

Za podjetja je gotovo ključno, da smo paviljon zasnovali tudi z mislijo na potrebe poslovnega okolja. Zato smo enega od treh nadstropij v celoti namenili poslovnim dogodkom. Podporo podjetjem bomo nudili s stalno prisotnostjo vrhunsko usposobljenega (in tudi slovensko govorečega) osebja na paviljonu in celovito tehnološko in logistično podporo, ki bo omogočala izvedbo dogodkov po vsakršni meri.

Z namenom kar najboljše predstavitve na največjem svetovnem dogodku leta 2021 in 2022, smo pripravili 2 vrsti celovitih Promocijskih paketov za podjetja:

 • a) PODJETNIŠKI PAKET - paket, namenjen podjetjem, ki bodo na Expu 2020 s svojimi produkti in storitvami naslavljala končne kupce in razstavljala v Showroomu. Časovni okvir prisotnosti na svetovni razstavi za Podjetniški paket je en teden, vrednost paketa je 5.000 EUR brez DDV.
 • b) POSLOVNI PAKET - paket, namenjen podjetjem ki bodo na Expu 2020 s svojimi produkti in storitvami naslavljala druge poslovne subjekte z namenom širitve poslovanja. Časovni okvir prisotnosti na svetovni razstavi za Poslovni paket je en teden, paket je ponudbeno bogatejši kot Podjetniški paket, vrednost paketa je 10.000 EUR brez DDV.

Celotna vsebina posameznega promocijskega paketa za podjetja z vsemi možnostmi predstavitve in z ostalimi storitvami je predstavljena na spletnem naslovu: https://expo2020slovenia.si/sodeluj, v Prilogi 1 - Promocijski paketi za podjetja.

Podjetjem predlagamo, da se pozanimajo o možnostih pridobitve naslednjih vavčerjev za pokritje dela stroškov:

 • a) Vavčer za nastop na mednarodnih forumih v tujini, ki je dostopen na spletnem naslovu: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=79 in omogoča mikro, malim in srednje velikim podjetjem, da pridobijo sofinancirane upravičene stroške v višini največ 60%. Minimalna višina subvencije je 300 EUR, maksimalna pa 3.000 EUR, višina sredstev, ki so na razpolago, je 500.000 EUR.
 • b) Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino, ki je dostopen na spletnem naslovu: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=80 in omogoča mikro, malim in srednje velikim podjetjem, da pridobijo sofinancirane upravičene stroške v višini največ 60%. Minimalna višina subvencije je 300 EUR, maksimalna pa 5.000 EUR, višina sredstev, ki so na razpolago, je 800.000 EUR.

V posameznem koledarskem tednu (7 dni) bomo lahko zagotovili sočasno predstavitev 4 podjetij v sklopu Podjetniškega paketa in 6 podjetij v sklopu Poslovnega paketa.

V celotnem času trajanja svetovne razstave (26 tednov) bodo tako na voljo maksimalno 104 Podjetniški paketi in 156 Poslovnih paketov.

Na Slovenskem paviljonu je predvidenih je 11 krovnih tematik:

 1. Podnebje in biodiverziteta (1. oktober 2021 - 16. oktober 2021),
 2. Vesolje (17. oktober 2021 - 30. oktober 2021),
 3. Razvoj mest in podeželja (31. oktober 2021 - 20. november 2021),
 4. Tovarne prihodnosti in razvoj materialov (21 november 2021 - 4. december 2021),
 5. Digitalizacija in umetna inteligenca (5. december 2021 - 25. december 2021),
 6. Potovanja, povezovanje in mobilnost (26. december 2021 - 15. januar 2022),
 7. Trajnostni razvoj, zelene tehnologije in les (16. januar 2022 - 29. januar 2022),
 8. Zdravje in dobro počutje (30. januar 2022 - 19. februar 2022),
 9. Prehrana in kmetijstvo (20. februar 2022 - 5. marec 2022),
 10. Kulturne in kreativne industrije (6. marec 2022 - 19. marec 2022),
 11. Voda (20. marec 2022 - 31. marec 2022).

Javna agencija SPIRIT v okviru tega javnega povabila zbira tudi pobude podjetij za druge oblike poslovnega sodelovanja na svetovni razstavi EXPO 2020 Dubaj. Podjetja morajo v svojih pobudah tako opredeliti, za katero krovno tematsko področje jih sodelovanje zanima, prav tako pa mora biti pobuda podjetja koncipirana in oblikovana na način, da je iz nje razvidno, da  odraža slogan predstavitve Slovenije na svetovni razstavi oz. je v skladu z enajstimi krovnimi tematiki na slovenskem paviljonu. Javna agencija SPIRIT bo pobude proučila in v primeru odločitve za sodelovanje s pobudnikom uskladila pogoje in vsebino sodelovanja. Pri tem si pridržuje pravico, da se za sodelovanje na podlagi prejete pobude ne odloči. Pobude, ki bi se nanašale na oblike sodelovanja, ki jih že zajemajo podjetniški in poslovni paketi opredeljeni v tem povabilu, ne bodo obravnavane kot pobude po tem odstavku ampak kot prijave za sodelovanje pri podjetniških oz. poslovnih paketih.

Rok za prijavo pobud podjetij za druge oblike poslovnega sodelovanja je petek 30. julij 2021, prijava pa je možna v skladu s točko 5. tega javnega povabila. 

Več o javnem povabilu najdete tukaj.

Pogoji za sodelovanje: Pri projektu »Slovenija na EXPO 2020 Dubaj« lahko sodeluje pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki ima interes sodelovati na svetovni razstavi v okviru predstavitve Slovenije, pri čemer morata biti vsebina njegove predstavitve in promocija proizvodov ter storitev vsebinsko povezani s krovnimi tematikami svetovne razstave in slovenskega paviljona ter s ciljno vsebino predstavitve Slovenije na EXPO 2020 Dubaj.

Končni način predstavitve naročnik dogovori in uskladi s potencialnim sodelujočim podjetjem, pri čemer ob izraženem interesu za sodelovanje upoštevata predstavitvene možnosti, ki so na voljo, in ki so skladne s Prilogo 1 - Promocijski paketi za podjetja.

V primeru, da javna agencija SPIRIT oceni, da prijavljeno podjetje navedenih pogojev za sodelovanje ne izpolnjuje, lahko njegove prijave ne sprejme.

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije - SPIRIT Slovenija

Rok: Naročnik bo interes za sodelovanje podjetij sprejemal do zapolnitve predstavitvenih kapacitet, kar bo omogočilo ustrezno in učinkovito izdelavo promocijskih orodij in organizacijo predstavitve potencialnih sodelujočih podjetij.

Pobude za promocijske pakete za podjetja se bodo obravnavale po vrstnem redu prispetja, do zapolnitve predvidenih prostih mest v okviru Podjetniškega paketa in v okviru Poslovnega paketa.

Pobude za druge oblike partnerskega sodelovanja se bodo obravnavale poleg pobud po prejšnjih odstavkih, pri čemer imajo prednost v smislu prostorskih in terminskih kapacitet, pobude oddane v okviru Podjetniškega in Poslovnega paketa.

Prijava za podjetja je mogoča preko uradne spletne strani Slovenia@EXPO2020, preko spletne prijavnice, ki je dostopna na https://expo2020slovenia.si/sodeluj. Obvezna je prijava preko spletne prijavnice, ostali načini prijave ne bodo na voljo.

Z izbranimi podjetji bo sklenjena pogodba.

Dodatne informacije: Celovita predstavitev nastopa Slovenije na EXPO 2020, s podrobnim opisom kaj Slovenija s samo predstavitvijo na svetovni razstavi želi doseči in s predstavitvijo krovnih tematik na slovenskem paviljonu ter s predstavitvijo izgleda slovenskega paviljona, je dostopna na uradni spletni strani Slovenia@EXPO2020: https://expo2020slovenia.si/.

Kontaktna oseba za usklajevanje s podjetji, ki želijo sodelovati pri projektu »Slovenija na EXPO 2020 Dubaj« je Jaka Perharič, e-naslov: jaka.perharic@spiritslovenia.si, Tel: +386 59 089 514.

Celovitejše informacije o sami svetovni razstavi EXPO 2020 Dubaj so na voljo na uradni spletni strani organizatorja: www.expo2020dubai.com.

Več: Več o javnem povabilu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj