Sprememba Javnega razpisa za pred-financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu - PF2

Sprememba Javnega razpisa za pred-financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu - PF2

15. 06. 2021

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 90, Datum: 4. 6. 2021, Stran: 1247

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za pred-financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu - PF2, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 28/21 z dne 26. 2. 2021, s spremembami in dopolnitvami v Uradnem listu RS, št. 51/21 z dne 2. 4. 2021:

I. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpoglavju 3.3 »Rok za oddajo vloge« javnega razpisa se dodata 5. in 6. rok, in sicer kot sledi:

5. rok: 5. 7. 2021,

6. rok: 16. 8. 2021.

II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj