Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine - Sežana

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine - Sežana

23. 10. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 79, Datum: 19. 10. 2012, Stran: 2328

Predmet razpisa: Predmet prodaje in izhodiščna cena:

Poslovni prostori v poslovno - stanovanjskem objektu na Partizanski ulici 18, 6210 Sežana:

  • št. stavbe 393.ES, z.k. podvložek 3302/6, št. dela stavbe 5.E – 13,07 m2,
  • št. stavbe 393.ES, z.k. podvložek 3302/7, št. dela stavbe 6.E – 4,11 m2,
  • št. stavbe 393.ES, z.k. podvložek 3302/8, št. dela stavbe 7.E – 7,32 m2,
  • št. stavbe 393.ES, z.k. podvložek 3302/9, št. dela stavbe 8.E – 20,06 m2,
  • št. stavbe 393.ES, z.k. podvložek 3302/10, št. dela stavbe 9.E – 24,80 m2,
  • št. stavbe 393.ES, z.k. podvložek 3302/11, št. dela stavbe 10.E – 15,44 m2 ter
  • št. stavbe 393.ES, z.k. podvložek 3302/12, št. dela stavbe 11.E – 3,52 m2,

kot skupno zaključeno celoto.

Poslovni prostori predstavljajo zaključeno enoto, sestavljeno iz petih pisarn in dveh hodnikov. Zgradba je bila zgrajena pred približno 100 leti. Prenova se je izvajala v letih 1987, 1989 in 1993.

Nepremičnina se proda po načelu videno-kupljeno.

Izhodiščna cena je 60.276,00 EUR. V izhodiščni ceni ni zajet davek na promet z nepremičninami, ki ga je kupec dolžan plačati poleg kupnine.

Pogoji za sodelovanje: Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnin na območju Republike Slovenije.

Razpisnik: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Rok: Pisne ponudbe morajo prispeti do torka, 20. 11. 2012, do 10. ure.

Ponudnik mora do izteka roka za prejem ponudb plačati varščino v višini 10 % ponujene cene za nepremičnino.

Dodatne informacije: Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru s Cirilko Kos, Tel: (05) 730-50-16, e-naslov: cirilka.kos@zzzs.si.

Razpisna dokumentacija: Ponudnik odda svojo ponudbo na vnaprej pripravljenih obrazcih, ki so, skupaj z objavo razpisa, dostopni na spletni strani prodajalca: www.zzzs.si, pod rubriko »Novosti«, ali po e-pošti: nedjan.koren@zzzs.si ali erika.kariz@zzzs.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj