Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Novo mesto

Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Novo mesto

23. 10. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 79, Datum: 19. 10. 2012, Stran: 2323

Predmet javne dražbe: Predmet javne dražbe je nepremičnina v k.o. Novo mesto, Rozmanova ulica 30 - poslovni objekt s pripadajočim komunalno opremljenim zemljiščem. Skupna neto površina poslovnega objekta je 569,40 m2.

Izklicna cena je 350.000,00 EUR. Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka - 20 % DDV.

Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno–kupljeno«.

Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi.

Razpisnik: Mestna občina Novo mesto

Javna dražba: Javna dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto, v sejni sobi v II. nadstropju, dne 7. 11. 2012, in sicer ob 10.10 uri.

Dražitelji se bodo morali pol ure pred začetkom javne dražbe izkazati z ustreznimi dokazili.

Dražitelji morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino v višini 10 % izklicne cene.

Dodatne informacije: Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke o predmetnih nepremičninah in informacije za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Novo mesto, Občinska uprava, Urad za premoženjske zadeve in kmetijstvo, Kontaktna oseba: Vera Ocvirk, Tel: (07) 39-39-230.

Ogled nepremičnin in dokumentacije v zvezi z nepremičninami je možen po predhodnem dogovoru.

Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Mestne občine Novo mesto: www.novomesto.si.

Več: Več o javni dražbi najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj