Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin – Dutovlje

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin – Dutovlje

16. 10. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 77, Datum: 12. 10. 2012, Stran: 2287

Predmet razpisa: Predmet prodaje je poslovni prostor (nekdanji zdravstveni dom) v neto tlorisni površini 194,11 m2, na naslovu: Dutovlje 60a, 6221 Dutovlje (v nadaljevanju: Dutovlje 60a).

Poslovni prostor se nahaja v središču naselja Dutovlje. V neposredni bližini so še prostori Telekoma, pošte, banke in trgovine. Objekt je dostopen z državne ceste, pred objektom je javno parkirišče.

Izhodiščna (najnižja) vrednost je 125.800,00 €. V izhodiščni ceni ni zajet 2 % davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Pogoji za sodelovanje: Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, ki v skladu s pravnim redom lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji in ki v roku oddajo pravilne ponudbe.

Razpisnik: Občina Sežana

Rok: Ponudba se šteje za pravočasno, če jo organizator prejme do vključno 2. 11. 2012.

Ponudniki, ki želijo sodelovati v tem postopku javnega zbiranja ponudb, morajo plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10 % izhodiščne vrednosti nepremičnine.

Dodatne informacije: Podrobnejše informacije v zvezi z razpisom lahko vsi interesenti dobijo na telefonski številki: (05) 731-01-11 ali (05) 731-01-18.

Ogled nepremičnine, ki je predmet prodaje, je mogoč v času poslovnih ur Občine Sežana, po predhodnem dogovoru.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki brezplačno dvignejo na sedežu občine (pritličje stare stavbe, soba št. 1) ali na spletni strani: www.sezana.si.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2012/Ra/r2012077.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj