Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem - Radlje ob Dravi

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem - Radlje ob Dravi

16. 10. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 77, Datum: 12. 10. 2012, Stran: 2291

Predmet razpisa: Predmet oddaje v najem je poslovni prostor, v večstanovanjsko-poslovni stavbi na naslovu: Mariborska cesta 16, 2360 Radlje ob Dravi, v izmeri 65 m2.

V poslovnem prostoru se bodo lahko opravljale dejavnosti 3. skupine: trgovske, pisarniške, lekarniške, gostinske in druge (Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov in zemljišč v najem in določanju najemnin v Občini Radlje ob Dravi).

Izhodiščna cena najema poslovnega prostora znaša 528,45 EUR. Predpisane davčne dajatve niso vštete v izklicno ceno in jih plača kupec.

Razpisnik: Občina Radlje ob Dravi

Rok: Rok za oddajo ponudb je 29. 10. 2012, do 12. ure.

Kot garancijo za resnost ponudbe je potrebno do roka za oddajo ponudb vplačati varščino.

Dodatne informacije: Podrobnejše informacije v zvezi s pogoji javnega zbiranja ponudb daje svetovalka za komunalne in premoženjsko-pravne zadeve, Maja Košir.

Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru, Tel: (02) 887-96-44.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj