Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem - Ljubljana

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem - Ljubljana

16. 10. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 77, Datum: 12. 10. 2012, Stran: 2288

Predmet razpisa: Predmet oddaje v najem in višina izhodiščne najemnine:

1. Beethovnova ulica 12: oddaja poslovnega prostora, površine 32,75 m2 za trgovino z neživili in storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec oktober 2012 znaša 18,00 EUR/m2, kar znaša 589,50 EUR/mesec.

2. Trg osvobodilne fronte 10 (železniški podhod): oddaja poslovnega prostora, neto površine 50,25 m2 za trgovino z neživili ali storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec oktober 2012 znaša 14,00 EUR/m2, kar znaša 703,50 EUR/mesec.

3. Topniška cesta 19: oddaja poslovnega prostora, skupne površine 122,04 m2 za trgovino z živili, trgovino z neživili ali storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec oktober 2012 znaša 10,00 EUR/m2, kar znaša 1.220,40 EUR/mesec.

4. Breg 22: oddaja poslovnega prostora, skupne površine 94,10 m2 za trgovino z neživili ali storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec oktober 2012 znaša 20,00 EUR/m2, kar znaša 1.882,00 EUR/mesec.

5. Vojkova cesta 77: oddaja poslovnega prostora, skupne površine 49,43 m2 za trgovino z neživili ali storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec oktober 2012 znaša 12,00 EUR/m2, kar znaša 593,16 EUR/mesec.

6. Trg mladinskih delovnih brigad 2 (trafika): oddaja poslovnega prostora, skupne površine 4,01 m2 za trgovino z neživili. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec oktober 2012 znaša 15,00 EUR/m2, kar znaša 60,15 EUR/mesec.

7. Zaloška cesta 42: oddaja poslovnega prostora, skupne površine 352,37 m2 za gostinsko dejavnost. V površino je vštet poslovni prostor, v velikosti 172,37 m2 in gostinski vrt, v velikosti 180,00 m2. Pri izračunu najemnine se pri gostinskem vrtu upošteva faktor 0,25 in znaša površina za izračun najemnine 45,00 m2. Površina za izračun najemnine tako znaša 217,37 m2.

Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec oktober 2012 znaša 15,00 EUR/m2, kar znaša z upoštevanjem faktorja pri izračunu višine najemnine 3.260,55 EUR/mesec.

Poslovni prostori se oddajajo za določen čas petih let, če ni drugače določeno.

Razpisnik: Mestna občina Ljubljana

Rok: Rok za oddajo ponudb je 30. 10. 2012.

Dodatne informacije: Vsa pojasnila z zvezi z najemom, ogledom poslovnih prostorov, ter dvigom razpisne dokumentacije dobite na Odseku za razpolaganje z nepremičninami, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Kontaktna oseba: g. Kastelic, v času uradnih ur (ponedeljek od 8. do 12. in od 13. do 15. ure, sreda od 8. do 12. in od 14. do 16. ure ter petek 8. do 12. ure) ali po telefonu: (01) 306-11-39.

Omogočen bo tudi ogled poslovnih prostorov:

Datum

Ura

Lokacija

Četrtek, 18. 10. 2012

9.

Breg 22

9.45

Beethovnova 12

10.30

Trg osvobodilne fronte 10 (železniški podhod)

12.15

Zaloška cesta 42

13.00

Trg mladinskih delovnih brigad 2

13.40

Topniška cesta 19

14.35

Vojkova cesta 77

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj