Javni razpis za dodeljevanje finančnih sredstev za blaženje posledic epidemije COVID-19 v Občini Ravne na Koroškem v letu 2021

Javni razpis za dodeljevanje finančnih sredstev za blaženje posledic epidemije COVID-19 v Občini Ravne na Koroškem v letu 2021

01. 06. 2021

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 86, Datum: 28. 5. 2021, Stran: 1218

Predmet razpisa: Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev oziroma pomoči za naslednja ukrepa:

1. Subvencioniranje najemnin poslovnih prostorov na območju Občine Ravne na Koroškem

Namen pomoči je blaženje poslovne škode, ki je nastala poslovnim subjektom v času trajanja razglašene epidemije COVID-19.

Upravičeni stroški, za katere je mogoče pridobiti subvencijo oziroma pomoč, so: stroški obračunane in plačane najemnine poslovnih prostorov na območju Občine Ravne na Koroškem, in sicer do višine 5,11 €/m² mesečno za obdobje, ko je bila odrejena prepoved opravljanja dejavnosti v skladu z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20, 29/20, 32/20, 37/20, 42/20, 44/20, 47/20, 53/20, 58/20, 59/20 in 67/20).

2. Subvencioniranje fiksnih stroškov podjetij (elektrika, ogrevanje, komunalne storitve), ki so zaradi epidemije bila prisiljena zapreti ali omejiti dejavnost.

Namen pomoči je je blaženje poslovne škode, ki je nastala poslovnim subjektom v času epidemije COVID-19.

Upravičeni stroški, za katere je mogoče pridobiti subvencijo oziroma pomoč, so: fiksni stroški podjetij (elektrika, ogrevanje, komunalne storitve), ki so zaradi epidemije bila prisiljena zapreti ali omejiti dejavnost za tiste mesece, v katerih je prepoved opravljanja dejavnosti veljala celoten mesec, za ostale mesece pa v sorazmernem delu.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpisanih sredstev znaša 30.000,00 EUR.

Razpisnik: Občina Ravne na Koroškem

Rok: Rok za oddajo vlog je do 30. junija 2021 (velja poštni žig 30. junij 2021)

Dodatne informacije: Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite po telefonu: 040/800-435 ali osebno pri Darku Šulerju ali na e-naslovu: darko.suler@ravne.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh Občine Ravne na Koroškem: www.ravne.si. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če vlagatelj na e-naslov: darko.suler@ravne.si posreduje vlogo za dvig razpisne dokumentacije.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj