Sprememba Javnega razpisa za ugodne kredite z garancijami garancijske sheme Posavje

Sprememba Javnega razpisa za ugodne kredite z garancijami garancijske sheme Posavje

01. 06. 2021

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 86, Datum: 28. 5. 2021, Stran: 1177

Regionalna razvojna agencija Posavje objavlja spremembo Javnega razpisa za ugodne kredite z garancijami garancijske sheme Posavje, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 91/20 z dne 26. 6. 2020 in Uradnem listu RS, št. 164/20 z dne 13. 11. 2020, ki se glasi:

I. V poglavju 3 »Razpisni pogoji«, v podpoglavju 3.4. »finančni pogoji«, v točki 3.a) »pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi ali nacionalnimi sredstvi« se spremeni »obrestna mera« tako, da se sedaj glasi

»Obrestna mera

Nova ljubljanska banka:

- 6M EURIBOR + 1,80 %

Delavska hranilnica:

- 6M EURIBOR + 1,55 %«

II. V poglavju 3 »Razpisni pogoji«, v podpoglavju 3.4. »finančni pogoji«, v točki 3.b) »financiranje investicij« se spremeni »obrestna mera« tako, da se sedaj glasi

»Obrestna mera

Nova ljubljanska banka:

- 6M EURIBOR + 1,80 %

Delavska hranilnica:

- 6M EURIBOR + 1,55 %«

In pri »upravičeni stroški« se briše »stroji in oprema ne sme biti starejša od 5 let«.

III. V poglavju 3 »Razpisni pogoji«, v podpoglavju 3.4. »finančni pogoji«, v točki 3.c) »financiranje obratnih sredstev« se spremeni obrestna mera tako, da se sedaj glasi

»Obrestna mera

Nova ljubljanska banka:

- 6M EURIBOR + 1,80 %

Delavska hranilnica:

- 6M EURIBOR + 1,55 %«

IV. Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.

Razpisnik: Regionalna razvojna agencija Posavje

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj