Transformacija poslovnih modelov 2021 - pilotni program

Transformacija poslovnih modelov 2021 - pilotni program

25. 05. 2021

Vir in informacije: www.podjetniski-portal.si

Javna agencija SPIRIT Slovenija v letu 2021 začenja s pilotnim nacionalnim programom, namenjenim malim, srednjim in velikim podjetjem, ki se zavedajo, da so na točki, ko njihov poslovni model potrebuje transformacijo. 

Vabimo podjetja, da se odzovejo in sodelujejo v pilotnem programu »Transformacije poslovnih modelov 2021- TPM2021.

Več o programu

Pilotni program 2021 je namenjen podjetjem, ki so se v zadnjih letih zaradi nastalih tveganj ali pa zaradi novih poslovnih priložnosti že soočala  s potrebo po spreminjanju obstoječih ali postavljanju novih poslovnih modelov

KOMU JE PREDNOSTNO NAMENJEN?

V pilotni program »TPM2021« prednostno vabimo podjetja, ki zaposlujejo vsaj 5 zaposlenih, ne glede na dejavnost in lastniško strukturo, s sedežem v RS.

KAJ PONUJA?

Pilotni program »TPM2021« zajema intenzivno in poglobljeno usposabljanje vključenih podjetij in mentorstvo pri transformaciji obstoječih ali postavitvi novih trajnostnih poslovnih modelov.  

Program zajema vsaj 20 ur intenzivnega usposabljanja/mentoriranja v obdobju 4-6 tednov.

Celovit program pokriva naslednje teme: 

 1. Seznanitev z oblikami poslovnih modelov
 2. Opredelitev, razumevanje in vključevanje trajnostnih vidikov v poslovanje in postavitev poslovnih modelov
 3. Analiza obstoječih poslovnih modelov vključenih podjetjih (opredelitev zunanjih in notranjih tveganj, skritih stroškov itd.)
 4. Opredelitev korakov za potrebne spremembe in koraki izvedbe
 5. Spremljanje/mentoriranje izvajanja aktivnosti procesa transformacije ali vzpostavitve novega poslovnega modela v podjetju

POMEMBNO:

Končni program izvedbe in akcijski načrt za posamezno podjetje se pripravi na začetku - ob vključitvi podjetja v program, skupaj z zunanjim ekspertom in se prilagodi posameznemu podjetju.

ROKI ZA PRIJAVO:

Pilotni program bo v letu 2021 potekal v 3 ciklih. V posamezni cikel bomo vključili največ do 10 različnih podjetij in sicer v vrstnem redu prispetja prijav, do zapolnitve mest za posamezni cikel.

Končni roki za prijavo v posamezni cikel so:

 1. Rok: 26. 5. 2021
 2. Rok: 20. 6. 2021
 3. Rok: 5. 9. 2021

Usposabljanje in mentorstvo bodo izvajali visoko usposobljeni strokovnjaki z izjemnimi praktičnimi izkušnjami na področju strateške transformacije poslovanja podjetij ter na področju vzpostavljanja poslovnih modelov v praksi.

POTEK PRIJAVE IN VKLJUČITVE V PROGRAM »TPM2021«:

 • Sodelovanje na informativni delavnici 12. 5. 2021 (neobvezno)
 • Prijavi k udeležbi na program preko OBRAZCA
 • Na podlagi prijave komisija SPIRIT Slovenija uvrsti podjetja v želen cikel izvedbe (1, 2, 3) ter opravi kratek spoznavni pogovor z vsakim prijavljenim podjetjem. Po opravljenem pogovoru je podjetju dodeljen določen ekspertni mentor. 
 • Prijavljena podjetja na podlagi končne verzije programa in izvedbenega načrta pred začetkom izvajanja podpišejo Sporazum o sodelovanju« in dokončno potrdijo sodelovanje v pilotnem programu »TPM2021«.  

Ostale pomembne informacije:

 • Udeležba podjetij v pilotnem programu »TPM2021« je brez neposredne finančne udeležbe za podjetja, stroške izvedbe v celoti pokrije SPIRIT Slovenija.

Kontakt: Alenka.hren@spiritslovenia.si

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj