Sprememba Javnega razpisa »Razvojno-raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«

Sprememba Javnega razpisa »Razvojno-raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«

25. 05. 2021

3 0
Koristnost članka
3 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 81, Datum: 21. 5. 2021, Stran: 1153

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, objavlja spremembo Javnega razpisa »Razvojno-raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«.

V Javnem razpisu »Razvojno-raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19« (Uradni list RS, št. 134/20 z dne 2. 10. 2020), se točka »6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago«, od prvega do petega odstavka spremeni, in sicer tako, da se po novem glasi:

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 10.551.336,23 EUR.

Sredstva niso prenosljiva med programskima območjema.

Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in sicer namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Okvirna višina sredstev znaša za:

  • sklop 1: 4.175.591,36 EUR in
  • sklop 2: 6.375.744,87 EUR.

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.

Razpisnik: SPIRIT Slovenija, javna agencija

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj