Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v Mestni hiši Ljutomer v najem

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v Mestni hiši Ljutomer v najem

09. 10. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 75, Datum: 5. 10. 2012, Stran: 2234

Predmet razpisa: Predmet javnega zbiranja ponudb je oddaja poslovnega prostora v pritličju Mestne hiše v Ljutomeru, na naslovu: Jureša Cirila ulica 6, v velikosti 120,75 m2, kar predstavlja neto površino poslovnega prostora v izmeri 105,25 m2 in neto poslovno površino pod arkadami (zastekljeni del) v izmeri 15,50 m2.

Izhodiščna najemnina za poslovni prostor znaša 6 EUR/m2, kar za površino 120,75 m2 znaša 724,50 EUR/mesec. Po trenutno veljavni zakonodaji se DDV od najemnin ne zaračunava.

Najemnik ima pravico tudi do koriščenja zunanje površine dela atrija Mestne hiše, v površini cca 25 m2. Cena najema za zunanje površine je 1,28 EUR/m2 na mesec.

Prostor je namenjen za opravljanje gostinske dejavnosti, s spremljajočim programom.

Gostinska in programska ponudba mora biti prepoznavna in privlačna ter primerna prostoru ter okolju. Ponudnik mora ponujati tudi malice.

Predmet najema ni oprema, ki ni last najemodajalca.

Poslovni prostor se oddaja v najem za določen čas petih let.

Pogoji za sodelovanje: Ponudbo lahko podajo fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v državi članici Evropske unije.

Razpisnik: Občina Ljutomer

Rok: Rok za oddajo ponudb je do vključno 25. oktobra 2012, do 11. ure.

Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10 % od letne najemnine za notranje površine poslovnega prostora, kar znese 870,00 EUR.

Dodatne informacije: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, Kontaktna oseba: Ana Žnidarič, Tel: (02) 584-90-45.

Omogočen bo tudi ogled poslovnih prostorov po predhodnem dogovoru.

Razpisna dokumentacija: Besedilo javnega zbiranja ponudb in obrazci za pripravo ponudbe so objavljeni na spletni strani Občine Ljutomer: www.obcinaljutomer.si, v pisni obliki pa na sedežu Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, pri Ani Žnidarič.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2012/Ra/r2012075.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj