Nepoznane možnosti za pridobivanje evropskih sredstev

Nepoznane možnosti za pridobivanje evropskih sredstev

02. 10. 2012

Vir in informacije: http://mojdom.dnevnik.si/, 17. 9. 2012, Avtor: Mag. Boštjan J. Turk

Ena najbolj učinkovitih poti za uresničitev dobre poslovne ideje ali za širjenje podjetniških aktivnosti je seznanitev z izjemnimi možnostmi črpanja evropskih sredstev, tako za fizične kot tudi za pravne osebe.

V Sloveniji obstaja veliko javnih razpisov, ki omogočajo pridobivanje nepovratnih evropskih sredstev, pa tudi ugodnih kreditov za številne namene in dejavnosti denimo za sofinanciranje različnih ekoloških projektov, za ustvarjanje inovacijskih mrež za različne tržne dejavnosti, za zagon novih podjetij in za pridobivanje poslovnih veščin mladih podjetnikov, za zaposlovanje raziskovalcev v podjetjih ter tudi za gradnjo bazenskih kompleksov in wellness centrov, za vgraditev novih učinkovitih električnih naprav, za nakup baterijskih električnih vozil, za ustvarjanje kakovostnega razvoja karier in še in še.

Slovenija je postala upravičena do financiranja iz sredstev evropskih skladov, ko je postala članica Evropske unije, torej leta 2004. V grobem se evropski skladi delijo na kohezijske sklade, ki državam članicam EU omogočajo zmanjševati ekonomska in socialna neskladja ter hkrati stabilizirati gospodarstvo, in na socialne sklade, ki članicam ponujajo možnost izobraževanja in usposabljanja ter posledično seveda boljše možnosti za zaposlovanje njenih državljanov, in pa na sklade za regionalni razvoj, ki so namenjeni predvsem krepitvi ekonomske in socialne kohezije v posameznih regijah.

V Sloveniji je trenutno aktualnih precej zanimivih javnih razpisov za sofinanciranje različnih ekonomskih, socialnih in regionalnih projektov: za podjetnike so trenutno zelo zanimivi razpisi za spodbujanje socialnega podjetništva (razpisana sredstva v višini 4.500.000 evrov), za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih (razpisana sredstva v višini 20.000.000 evrov), zanimiv je razpis za sofinanciranje projektov za povečanje učinkovitosti rabe električne energije v gospodarstvu za obdobje 2011-2013 (razpisana so sredstva v višini 6.500.000 evrov) in pa razpis za pridobitev certifikata »družini prijazno podjetje« (razpisana sredstva v višini nekaj več od 1.000.000 evrov). Obstaja tudi zanimiv razpis, ki omogoča sofinanciranje nakupa baterijskih električnih vozil za pravne osebe (ta možnost je na voljo tudi fizične osebe).

Za zmanjševanje brezposelnosti je dobro poznati razpis »Priložnost zame« (razpisana so sredstva v višini nekaj več kot 8.600.000 evrov). Tudi za fizične osebe so razpisana sredstva za niz zanimivih projektov predvsem so to ekološki razpisi, kot denimo javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (razpisana sredstva v višini 17.100.000 evrov), javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za leta 2011-2014 (razpisana so sredstva v višini 9.000.000 evrov). Za stanovalce vvečstanovanjskih stavbah obstaja možnost pridobitve nepovratnih sredstev za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije, prav tako pa je uveljavljena tudi možnost pridobitve ugodnih kreditov za različne okoljske naložbe.

V bližnji prihodnosti se obeta še nekaj zanimivih razpisov: EU bo namenila 13.000.000 evrov za sofinanciranje različnih tehnoloških investicij in 3.000.000 evrov za sofinanciranje projektov razvoja e-storitev in mobilnih aplikacij za javne in zasebne neprofitne organizacije. Predvidoma v začetku prihodnjega leta bo vnovič uveljavljena tudi možnost pridobitve evropskih sredstev za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb (stari razpis je bil zaprt nedavno).

Dodatne informacije: Za več informacij pokličite mag. Boštjana J. Turka, Tel: 051 311 505.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne



Nazaj