4. javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

4. javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

18. 05. 2021

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 74, Datum: 14. 5. 2021, Stran: 1111

Predmet razpisa: Predmet Javnega razpisa je podpora za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih.

Do podpore so upravičena tista kmetijska zemljišča, ki so v prostorskem načrtu lokalne skupnosti po namenski rabi opredeljena kot kmetijska zemljišča in so v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, v registru kmetijskih gospodarstev vpisana z grafično enoto rabe kmetijskega zemljišča z vrsto rabe 1411 - površina za ukrep odprava zaraščanja ter zaraščanje do oddaje vloge na javni razpis še ni bilo odpravljeno.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 500.000 evrov.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Vložitev vloge poteka od 24. 5. 2021 od 9. ure do zaprtja javnega razpisa.

Dodatne informacije:

  • INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana, Tel. 01/580-77-92, e-naslov: aktrp@gov.si
  • INFO točke KGZS

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj