Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesni industriji za obdobje 2021-2022

Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesni industriji za obdobje 2021-2022

18. 05. 2021

0 1
Koristnost članka
0 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 74, Datum: 14. 5. 2021, Stran: 1107

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je:

 • doseganje višje usposobljenosti zaposlenih v podjetjih, ki delujejo na področju lesarstva;
 • doseganje večje konkurenčnosti podjetij na področju lesarstva;
 • podpirati izmenjavo znanja in dobrih praks med partnerji kompetenčnega centra.

Cilji razpisa: Cilji razpisa so:

 • vzpostavitev in delovanje enega kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesarstvu;
 • 1.000 vključitev v programe usposabljanja;
 • vsaj 10 izboljšav poslovnih procesov vključenih podjetij;
 • večja dodana vrednost v vključenih podjetjih; (podjetje oblikuje načrt oziroma vključi v poslovno strategijo cilj doseganje večje dodane vrednosti (na zaposlenega), za preboj v segment višjega cenovnega razreda z opredeljenimi načini …
 • pripraviti 1 program usposabljanja.

Ciljna skupina: Ciljna skupina so podjetja v partnerstvih, ki delujejo na področju lesarstva, njihovi zaposleni ter osebe, vključene v izobraževanje s področja lesarstva ter podjetja, ki strokovno delujejo na ciljnih vsebinskih področij projekta ter imajo ustrezna znanja in izkušnje, ki jih lahko prenesejo v lesarsko industrijo.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesarstvu, ki bodo zviševala usposobljenost kadra, zaposlenega v panogi in konkurenčnost zaposlenih, podjetij in panoge.

Podprte bodo naslednje upravičene aktivnosti:

 • a) vodenje projekta;
 • b) priprava načrta usposabljanj in uvajanja poslovnih izboljšav (programa dela), v katerem bodo definirani ključni cilji na ravni posameznega podjetja, po delovnih mestih ter poslovnih procesih v podjetjih partnerstva;
 • c) priprava in izvedba usposabljanj zaposlenih na podlagi načrta usposabljanja;
 • d) uvajanje poslovnih izboljšav v poslovanju v skladu s cilji projekta ter podjetij;
 • e) aktivno sodelovanje partnerjev na področju vsebin upravičenih po tem razpisu.

Po razpisu je upravičeno pridobivanje znanj z naslednjih vsebinskih področij:

 • trženje in promocija,
 • digitalizacija in avtomatizacija poslovanja,
 • vodenje in uvajanje sprememb v podjetje, optimizacija delovnih procesov,
 • razvoj/oblikovanje (dizajn) produktov in inovacije, novi materiali, zaščita IPR,
 • izboljševanje specifičnih tehničnih kompetenc zaposlenih,
 • zelena ekonomija ter krožno gospodarstvo.

Poleg zgoraj navedenega so upravičene tudi aktivnosti povezovanja z raziskovalci na razvoju (prenos znanja), izmenjava izkušenj med podjetji ter znanja tujih jezikov.

Nabor usposabljanj iz zgoraj navedenih vsebinskih področij se lahko smiselno dopolni tudi z drugimi razvojno naravnanimi usposabljanji glede na ugotovljene potrebe partnerstva (npr. obvladovanje CNC in drugih tehnologij, komunikacija oziroma pogajanje v tujih jezikih za ključne profile, ki komunicirajo z naročniki ali strankami v tujem jeziku ...), pri čemer je potrebna predhodna odobritev s strani ministrstva.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina sredstev, ki so na voljo za javni razpis, je do 600.000 EUR, s predvideno porabo do 250.000 EUR v letu 2021 in do 350.000 EUR v letu 2022.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: Rok za oddajo vloge je 7. 6. 2021.

Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Celotno razpisno dokumentacijo in informacije v zvezi z namenom javnega razpisa lahko zainteresirani vlagatelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani: www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/javne-objave/ ali na e-naslovu: gp.mgrt@gov.si s pripisom KOCLES3.0.

Najpogostejša vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani razpisa ministrstva. Objavljeni odgovori na vprašanja so del razpisne dokumentacije.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj