Javni razpis PUREE1 - Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih ter javnem sektorju

Javni razpis PUREE1 - Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih ter javnem sektorju

02. 10. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 73, Datum: 28. 9. 2012, Stran: 2180

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe pravnim osebam in podjetnikom ter javnemu sektorju, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije za naslednje ukrepe:

A) Vgradnja toplotnih črpalk;

B) Vgradnja sprejemnikov sončne energije;

C) Obnova in izboljšanje notranje in zunanje razsvetljave;

D) Izvedba energetskih pregledov;

E) Programi informiranja in strokovnega svetovanja.

Namen sofinanciranja je vgradnja toplotnih črpalk, vgradnja sprejemnikov sončne energije, obnova in izboljšanje notranje in zunanje razsvetljave, izvedba energetskih pregledov ter programi informiranja in strokovnega svetovanja.

Nova naložba je naložba, za katero je izvajalec naložbe investitorju, ki financira naložbo (v nadaljevanju: investitor) izdal ustrezen predračun za dobavo in izvedbo enega ali več navedenih ukrepov, ki bodo izvedeni po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem razpisu.

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud po tem javnem razpisu so pravne osebe in podjetniki ter javni sektor, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in nameravajo izvesti začetno investicijo v projekte učinkovite rabe in obnovljive vire energije.

Vrednost razpisa: Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude znaša 236.373,00 EUR.

Razpisnik: Energija plus d.o.o.

Rok: Prijavitelji se lahko prijavijo na javni razpis od dneva objave v Uradnem listu RS dalje. Javni razpis velja do 27. 12. 2012. Prvo odpiranje vlog se bo začelo izvajati najkasneje 16. 10. 2012, nato pa vsak drugi delovni torek (v primeru, da je to dela prosti dan, se odpiranje izvaja naslednji delovni dan). Zadnje odpiranje bo izvedeno 28. 12. 2012 oziroma do objave zaključka javnega razpisa zaradi porabe sredstev.

Na posamezno odpiranje vlog bodo uvrščene vse pravilno označene in zapečatene vloge, ki bodo ne glede na način dostave prispele na naslov sofinancerja zadnji delovni dan pred dnevom odpiranja vlog, najkasneje do 12. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije o razpisu so na voljo na e-naslovu: mateja.supanic@energijaplus.si. Vprašanja je potrebno poslati najkasneje šest delovnih dni pred končnim rokom za oddajo vlog. Vsi odgovori bodo objavljeni na spletni strani: www.energija­plus.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani: www.energijaplus.si, lahko pa se naroči s pisnim zahtevkom, poslanim na e-naslov: mateja.supanic@energijaplus.si ali po faksu: (02) 22-00-651.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2012/Ra/r2012073.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj