Akcijski načrt za uresničevanje zahtev slovenske obrti

Akcijski načrt za uresničevanje zahtev slovenske obrti

25. 09. 2012

Vir in informacije: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 13. 9. 2012, www.mgrt.gov.si

Vlada RS se je letos spomladi seznanila s poročilom o uresničevanju Zahtev slovenske obrti in podjetništva 2012 in zadolžila resorna ministrstva, da v 30 dneh pripravijo akcijske načrte za realizacijo zahtev slovenske obrti in podjetništva, ki so v njihovi pristojnosti in so smiselne ter skladne s programom Vlade RS.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je bilo zadolženo, da četrtletno poroča o izvajanju akcijskih načrtov ministrstev za realizacijo zahtev slovenske obrti in podjetništva.

Skladno z navedenim je ministrstvo maja 2012 pozvalo pristojna ministrstva, da pripravijo akcijske načrte za realizacijo tistih zahtev slovenske obrti in podjetništva, ki so v njihovi pristojnosti in so smiselne ter skladne s programom Vlade RS. Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, za finance, za infrastrukturo in prostor, za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, za kmetijstvo in okolje, za pravosodje in javno upravo in za zdravje so skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravila 47 akcijskih načrtov. Akcijski načrti bodo v veliki večini primerov realizirani do konca leta 2013.

Aktivnosti ministrstev za realizacijo zahtev slovenske obrti in podjetništva

Pregled najpomembnejših aktivnosti za realizacijo zahtev slovenske obrti in podjetništva:

 • plačilna disciplina
 • davčno področje
 • delovnopravno in socialno področje
 • zmanjševanje sive ekonomije
 • prostorska problematika
 • varovanje okolja
 • varnost pri delu in požarna varnost
 • odpravljanje administrativnih ovir
 • kadri za potrebe obrti in podjetništva
 • tehnični standardi
 • promet
 • gostinstvo in turizem
 • lesnopredelovalne dejavnosti
 • storitvene dejavnosti
 • domača in umetnostna obrt
 • spodbujanje investicijskega ciklusa
Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj