Predlogi sprememb treh davčnih zakonov

Predlogi sprememb treh davčnih zakonov

11. 05. 2021

4 0
Koristnost članka
4 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: STA, 5. 5. 2021, www.sta.si

Vlada pošilja v DZ predloge sprememb treh davčnih zakonov

Vlada je potrdila predlog sprememb treh davčnih zakonov, katerih glavni namen je razbremenitev dela, s tem pa pomoč gospodarstvu in prebivalcem pri okrevanju po pandemiji covida-19. Obetajo se dvig splošne olajšave pri dohodnini, znižanje obdavčitve kapitala ter administrativne razbremenitve. Spremembe naj bi začele veljati 1. januarja 2022.

Vlada v obravnavo v DZ pošilja predloge novel sprememb zakonov o dohodnini, o davku od dohodkov pravnih oseb ter o davku na dodano vrednost.

Predlog novele zakona o davku od dohodkov pravnih oseb omogoča ugodnejše davčne ukrepe od veljavnih in zagotavlja prijazen administrativni okvir obdavčitve s poenostavitvami in zasledovanjem davčne gotovosti.

Med drugim se nadgrajujejo davčne olajšave za zaposlovanje, za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju, za donacije ter za vlaganja v digitalno preobrazbo in zeleni prehod. Priznavanje nekaterih odhodkov pri ugotavljanju davčne osnove pa bo bolj enostavno in ugodno.

Predlog novele zakona o dohodnini prinaša postopno zvišanje splošne olajšave do leta 2025 s 3500 na 7500 evrov. Stopnja davka v najvišjem, petem dohodninskem razredu naj bi se znižala s 50 na 45 odstotkov, olajšave in neto letne davčne osnove v lestvici za odmero dohodnine pa naj bi se znova usklajevale z inflacijo. Manj strogi pa bodo pogoji za davčno ugodnejšo obravnavo plačila za poslovno uspešnost.

Pomembne spremembe se obetajo tudi pri obdavčitvi kapitala. Stopnja dohodnine od dohodkov od obresti, dividend in dobičkov naj bi se znižala s 27,5 odstotka na 25 odstotkov, ob čemer naj bi bil kapital neobdavčen že ob odsvojitvi po 15 letih imetništva. Na 15 odstotkov naj bi se znižala obdavčitev dohodka od oddajanja premoženja v najem, prav tako se obeta znižanje normiranih stroškov.

Ob tem naj bi novela zakona o dohodnini zavezancem ponudila možnost odločitve o vključitvi dohodkov iz oddajanja premoženja v najem in dohodkov iz kapitala v letno davčno osnovo.

Na področju obdavčitve dohodkov iz dejavnosti se obetajo spremembe na področju uveljavljanja znižanja davčne osnove od dohodka iz dejavnosti za določene olajšave, pri čemer finančno ministrstvo tako kot pri obdavčitvi podjetij omenja spremembe olajšav za donacije in za zaposlovanje ter novo olajšavo za vlaganja v zeleni prehod in digitalizacijo.

Pri uporabi električnega vozila za zasebne namene ne bo treba plačati bonitete, vrača se seniorska olajšava za starejše od 70 let, spremembe so predvidene tudi na področju izračunavanja in plačevanja dohodnine od pokojnin, dohodkov iz naslova družinske pokojnine ter dohodkov iz šolskih skladov.

S predlogom novele zakona o DDV se v slovenski pravni red prenašajo določbe evropskih direktiv, prinaša pa tudi nekatere poenostavitve in administrativne razbremenitve davčnih zavezancev in finančne uprave. Med drugim se ukinja prag za obvezen vstop kmetov v sistem DDV, račun v papirni obliki pa se bo izročil kupcu le na njegovo zahtevo.

Predlagane spremembe se bodo predvidoma začele uporabljati 1. januarja 2022, izjema so določbe v zvezi s prenosom evropskih direktiv glede e-trgovanja in administrativnimi poenostavitvami v noveli zakona o DDV, ki naj bi se uveljavile že 1. julija letos.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj