Javni razpis za dodelitev sredstev subvencij za samozaposlitev v občini Hoče-Slivnica v letu 2021

Javni razpis za dodelitev sredstev subvencij za samozaposlitev v občini Hoče-Slivnica v letu 2021

11. 05. 2021

Objavljeno: Občina Hoče-Slivnica, 28. 4. 2021, www.hoce-slivnica.si

Predmet razpisa: Predmet razpisa je dodelitev sredstev subvencij za samozaposlitev v letu 2021.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci po tem razpisu so fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • so se samozaposlili v obdobju od vključno 1. oktobra 2020 do 30. septembra 2021,
  • imajo stalno prebivališče na območju Občine Hoče-Slivnica in registrirajo dejavnost na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, če jim taka dejavnost pomeni edini in glavni poklic in je tudi poslovni sedež na območju Občine Hoče-Slivnica.

Vsaka sofinancirana samozaposlitev mora trajati najmanj 24 mesecev.

Vrednost razpisa: Višina razpisanih sredstev znaša 18.000,00 €.

Razpisnik: Občina Hoče-Slivnica

Rok: Rok za oddajo vloge je do vključno 15.10.2021 (velja datum poštnega žiga).

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom zainteresirani prijavitelji dobijo na Občini Hoče-Slivnica, Kontaktna oseba: Metka Oberlajt, Tel: (02) 616-53-23, e-naslov: metka.oberlajt@hoce-slivnica.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine Hoče-Slivnica: www.hoce-slivnica.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj