Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Občini Piran

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Občini Piran

25. 09. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 71, Datum: 21. 9. 2012, Stran: 2148

Predmet razpisa: Predmet oddaje v najem je poslovni prostor na naslovu: Postajališka 2, v Portorožu, v izmeri 40 m2. Poslovni prostor se nahaja v pritličju stavbe in je potreben prenove.

Občina bo pridobila vsa potrebna soglasja, ki jih je sicer zavezan pridobiti lastnik nepremičnine. Za notranjo opremo mora poskrbeti najemnik sam.

Začetna - izklicna višina mesečne najemnine znaša 66,67 EUR.

Poslovni prostor se odda v najem za 2 leti, z možnostjo podaljšanja za dodatni dve leti, skupno največ za 10 let, če bo ponudnik izpolnjeval pogoje in deloval kot socialno podjetje, kar bo občina preverjala vsako leto in če občina prostora ne bo potrebovala za druge namene.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavijo družbe, ki so registrirane kot socialna podjetja in imajo sedež v Občini Piran ter delujejo po predmetnem zakonu in letno izpolnjujejo vse pogoje, ki jih predvideva zakonodaja s področja socialnega podjetništva. Družba, ki ne deluje skladno s predmetno zakonodajo, izgubi pravico do najema poslovnega prostora. Družba mora večino ustvarjenega dobička iz naslova opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru porabiti na območju Občine Piran.

Razpisnik: Občina Piran

Rok: Rok za oddajo ponudb je do vključno dne 8. 10. 2012, do vključno 10. ure.

Dodatne informacije: Vsa pojasnila v zvezi z najemom in ogledom poslovnih prostorov, dobite na Uradu za premoženjsko pravne zadeve, Kontaktna oseba: ga. Šalkovič, v času uradnih ur (ponedeljek od 8. do 12. ure, sreda od 8. do 12. ure in od 14. do 17. ure,
petek od 8. do 12. ure) ali po telefonu: (05) 671-03-49.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj