Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v lasti Občine Izola

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v lasti Občine Izola

25. 09. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 71, Datum: 21. 9. 2012, Stran: 2147

Predmet razpisa: Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb so naslednji poslovni prostori:

a) Koprska ulica 25, v izmeri 69,40 m2, z namembnostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena mesečne najemnine je 420,00 EUR oziroma 6,05 EUR/m2.

b) Smrekarjeva ulica 21, v izmeri 29,83 m2, z namembnostjo pisarniške dejavnosti oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena mesečne najemnine je 160,39 EUR oziroma 5,38 EUR/m2.

c) Ljubljanska ulica 32, v izmeri 22,90 m2, z namembnostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena mesečne najemnine je 157,80 EUR oziroma 6,89 EUR/m2.

d) Gregorčičeva ulica 34, v izmeri 28,03 m2, z namembnostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena najemnine je 150,80 EUR oziroma 5,38 EUR/m2.

e) Sončno nabrežje 4, v izmeri 77,75 m2, z namembnostjo pisarniške dejavnosti oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena najemnine je 1.096,28 EUR oziroma 14,10 EUR/m2.

Vsak posamezni predmet oddaje se odda v najem za določen čas, in sicer za največ dobo 1 leta od sklenitve pogodbe z možnostjo podaljšanja.

Za vsakega izmed posameznih predmetov oddaje se odda ponudba posebej, po določeni ceni in za izbrano obdobje.

Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe.

Ponudnik mora v odprtem razpisnem roku vplačati varščino v višini 3 izklicnih mesečnih najemnin.

Razpisnik: Občina Izola

Rok: Rok za oddajo prijav je 8. 10. 2012.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v času uradnih ur, Kontaktna oseba: Željko Kerezovič, Tel: (05) 66-00-352.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani Občine Izola: www.izola.si. Zainteresirani ponudniki pa jo lahko v času uradnih ur dvignejo tudi v sprejemni pisarni Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj