Evropski parlament si prizadeva zmanjšati birokratske stroške za mikro podjetja

Evropski parlament si prizadeva zmanjšati birokratske stroške za mikro podjetja

16. 03. 2010

Vir in informacije: STA, 10.03.2010, www.sta.si

Poslanci Evropskega parlamenta so danes podprli spremembe direktive o letnih računovodskih izkazih, v skladu s katero bodo lahko najmanjša podjetja, ki zaposlujejo do 10 oseb, lahko popolnoma izvzeta iz obveznosti računovodskega poročanja, če se bodo za tovrstno izjemo odločile finančne oblasti držav članic.

Evropska komisija je sicer februarja lani predlagala popolno odpravo obveznosti računovodskega poročanja za mikro podjetja. Z zmanjšanjem teh birokratskih stroškov bi lahko ta podjetja po ocenah Bruslja na leto prihranila približno 6,3 milijarde evrov.

Stroški, ki jih ima posamezno podjetje zaradi izpolnjevanja obveznosti poročanja v skladu z računovodskima direktivama, znašajo po ocenah, ki jih navaja komisija, v povprečju 1558 evrov. Ocene kažejo, da je približni strošek zaradi upravne obremenitve tri četrtine te vsote, torej 1169 evrov, kar na evropski ravni pomeni skupno 6,3 milijarde evrov.

Na območju Evropske unije ima na podlagi dveh računovodskih direktiv EU - poleg omenjene še direktiva o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze - obveznost poročanja letnih izkazov približno 7,2 milijona podjetij, med katerimi jih je kar tri četrtine, oziroma 5,4 milijona mikro podjetij, ki večinoma poslujejo v lokalnem in regionalnem okolju in imajo zelo malo čezmejnih transakcij.

Sprememba direktive o letnih računovodskih izkazih bo po oceni Evropskega parlamenta državam članicam omogočila, da za mikro podjetja ukinejo obvezne letne računske izkaze in jim tako olajšajo poslovanje, kar bi lahko povečalo njihovo konkurenčnost.

Mikro podjetja so glede na predlog sprememb direktive tista, ki na dan svoje bilance stanja izpolnjujejo vsaj dve od treh naslednjih meril. Ta so, da njihove bilančne vsote ne presegajo 500.000 evrov, da njihovi čisti prihodki niso višji od milijona evrov in da je povprečno število zaposlenih med poslovnim letom 10 oseb ali manj.

Evropski parlament v svojih predlogih izrecno poudarja, da morajo imeti države članice prosto izbiro pri odločanju o morebitni uvedbi izjeme za mikro podjetje, saj je njihovo število po državah različno. Poslanci obenem nočejo, da bi izjema prinesla slabšo preglednost ali otežila dostop do informacij, zato vztrajajo, da morajo mikro podjetja za doseganje minimalnih standardov računovodskega nadzora v vsakem primeru še vedno voditi poslovne knjige.

Poročevalec, nemški poslanec Klaus-Heiner Lehne (EPP), je sicer opozoril, da je zakonodajni predlog komisije še vedno blokiran v Svetu EU in je zato države članice, ki mu nasprotujejo, pozval, naj znova premislijo o svojih stališčih.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj