Javni razpis za Ukrep I: finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2012

Javni razpis za Ukrep I: finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2012

25. 09. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 71, Datum: 21. 9. 2012, Stran: 2109

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu, ko gre za škodo na kmetijskih objektih, nastalo zaradi požara ali strele.

Cilj ukrepa je finančna pomoč ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu.

Pogoji za sodelovanje: Vlagatelji so kmetijska gospodarstva v skladu z zakonom, ki urejajo kmetijstvo in se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Okvirna višina nepovratnih sredstev znaša do 22.500 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Rok: Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani MKO.

Dodatne informacije: INFO točka Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), Tel: (01) 580-77-92, od ponedeljka do četrtka od 7.30 do 15. ure in petek od 7.30 do 14. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po e-pošti na naslov: aktrp@gov.si.

Razpisna dokumentacija: Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev se vlaga v pisni obliki na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani ARSKTRP: www.arsktrp.gov.si in MKO: www.mko.gov.si.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj