Javni razpis za vključitev v projekt Podjetno nad izzive - PONI-kraška (2. skupina)

Javni razpis za vključitev v projekt Podjetno nad izzive - PONI-kraška (2. skupina)

04. 05. 2021

Objavljeno: Regionalni razvojni center Koper, www.rrc-kp.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je vključitev enajstih (11) oseb v projekt PONI Obalno-kraška.

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je izbor 2. skupine udeležencev, ki bodo vključeni v projekt.

Namen projekta PONI: Namen projekta PONI Obalno-kraška je podjetniško usposabljanje oseb, ki želijo realizirati podjetniško idejo. Projekt zajema nudenje vsebinskih podpornih aktivnosti, s katerimi skupini do 11 udeležencev v obdobju 4 mesecev zagotovijo podporno podjetniško okolje, v katerem lahko uspešno razvijejo in realizirajo lastne poslovne ideje.

Program je vsebinsko sestavljen tako, da v 4 mesecih vključitve udeleženci s strokovno pomočjo mentorjev in dodatnim usposabljanjem s strani zunanjih izvajalcev, prejmejo ključna znanja s področja podjetništva, ki jih ob vstopu na samostojno podjetniško pot potrebujejo. Hkrati razvijejo svojo poslovno idejo, izdelajo poslovni model in poslovni načrt ter pripravijo vse potrebno za realizacijo ideje na trgu.

Mejniki za udeležence po mesecih so:

  • 1. mesec: opis poslovne ideje in izdelava poslovnega modela
  • 2. mesec: izdelava prvega osnutka poslovnega načrta
  • 3. mesec: testiranje minimalno sprejemljivega produkta/storitve (MSP) na trgu, izdelava drugega osnutka poslovnega načrta
  • 4. mesec: izdelava končne verzije poslovnega načrta

Cilj projekta PONI: Glavni cilj projekta je ustanovitev novih podjetij, ki jih bodo preko podjetniškega usposabljanja realizirale osebe s podjetniško idejo.

Ciljna skupina so potencialni podjetniki (osebe s podjetniškimi idejami), ne glede na spol, starost in izobrazbo, s stalnim ali začasnim bivališčem v regiji. Pogoj je, da imajo ob prijavi vsaj okvirno pripravljeno svojo podjetniško idejo, ki jo bodo lahko sami in s pomočjo mentorjev ter usposabljanj razvili v uspešna podjetja s tržno zanimivimi proizvodi ali storitvami. Obenem ciljne skupine izkazujejo namen in interes za podjetništvo ter da v preteklih letih niso bili vključeni v projekt PONI, operacijo »Podjetno v svet podjetništva 2013-2014 ali v projekt Podjetno v svet podjetništva za problemsko območje.

Osebe, ki se vključijo v projekt, na dan pričetka podpišejo pogodbo o zaposlitvi za določen čas. To pomeni, da morajo biti na dan vključitve brez statusa zaposlitve, študenta, idr.

Izvajanje projekta: Projekt se bo v obalno-kraški regiji izvajal v prostorih Regionalnega razvojnega centra Koper, Ulica 15. maja, 6000 Koper. Za čas usposabljanja, ki traja štiri mesece, bodo udeleženci redno zaposleni v Regionalnem razvojnem centru Koper. Za to obdobje jim pripada plača v višini minimalne plače in vsa nadomestila, ki pripadajo delavcu v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo. Udeleženci se bodo v projekt vključili predvidoma 1. 8. 2021. Uspešnost realizacije poslovnih idej udeležencev pa se bo spremljala še dve leti po zaključku usposabljanja udeležencev.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Razpisnik: Regionalni razvojni center Koper

Rok: Prijavo lahko oddate osebno na sedežu Regionalni razvojni center Koper, najkasneje do ponedeljka, 15. 6. 2021, do 12. ure ali - pošljete priporočeno po pošti do ponedeljka, 15. 6. 2021 (velja poštni žig tega dne).

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo je možno dobiti vsak dan do vključno 14. 6. 2021 med 9.00 in 12.00, na telefonski številki: (05) 66 37 590 oz. po elektronski pošti: tina.matekovic@rrckp.si.

Potencialni prijavitelji bodo dodatne informacije o vsebini in poteku projekta lahko dobili tudi na predstavitvi, ki bo namenjena vsem zainteresiranim prijaviteljem.

Predstavitev bo potekla v petek, 21. 5. 2021, predvidoma ob 10.00 preko spletne aplikacije Zoom. Vsi zainteresirani za udeležbo na predstavitvi se prijavijo na elektronsko pošto: tina.matekovic@rrc-kp.si. Povezavo do predstavitve in točen čas pričetka bodo sporočili 2 dni pred izvedbo predstavitve.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija javnega razpisa je na razpolago na spletni strani: www.rrc-kp.si, zainteresirani pa jo bodo lahko prejeli tudi po klasični ali elektronski pošti.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj