Javni razpis za oddajo nepremičnin-poslovnih prostorov v najem v Mestni občini Koper z javnim zbiranjem ponudb

Javni razpis za oddajo nepremičnin-poslovnih prostorov v najem v Mestni občini Koper z javnim zbiranjem ponudb

04. 05. 2021

Objavljeno: Mestna občina Koper, 23. 4. 2021, www.koper.si

Predmet razpisa: Predmet najema so naslednji poslovni prostori:

  1. Beblerjeva ulica 8, Koper, prostor v izmeri 33,89 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parceli št. 239/47 k.o. Semedela (ID znak: 2606-5323-19), se oddaja za mirno storitveno dejavnost. Izklicna mesečna najemnina znaša 196,00 €.
  2. Čevljarska ulica 30, Koper, prostor v izmeri 86,45 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parceli št. 689 in 697 k.o. Koper (ID znak: 2605-797-12), se oddaja za dejavnost trgovine. Izklicna mesečna najemnina znaša 854,00 €.
  3. Triglavska ulica 3, Koper, prostor v izmeri 44,5 m2 poslovne površine, ki se nahaja v poslovno-stanovanjski stavbi, stoječi na parceli št. 716/1 k.o. Koper (ID znak: 2605-711-1) se oddaja za mirno storitveno dejavnost. Izklicna mesečna najemnina znaša 458,00 €.

Poslovna prostora pod zaporedno št. 1 in 2 sta v obratovanju. Poslovni prostori se oddajajo za nedoločen čas.

Izklicne višine mesečnih najemnin poslovnih prostorov, ki so predmet javnega razpisa so bile določene s strani pooblaščenih cenilcev in izvedencev gradbene stroke na podlagi 38. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

V skladu z drugo točko 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1 - Uradni list RS, št. 13/11 - UPB, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18 in 59/19) se za najem poslovnih prostorov ne obračunava DDV, zato v zgoraj navedeni izklicni ceni najema ni upoštevan.

Vsi poslovni prostori se oddajo v najem v stanju, v kakršnem so.

Več

Razpisnik: Mestna občina Koper

Rok: Rok za oddajo ponudb je 13.5. 2020, do 12.00 ure.

Ponudniki so dolžni v roku za oddajo ponudb vplačati varščino.

Dodatne informacije: Za dodatne informacije in ogled poslovnih prostorov lahko zainteresirani ponudniki v času uradnih ur pokličejo Urad za prostorski razvoj in nepremičnine, Tel: (05) 66 46 375 (ga. Jana Živec) ali (05) 66 46 386 (ga. Patricija Butinar Griparič).«

Ogled poslovnih prostorov bo možen v času trajanja tega razpisa, po predhodnem dogovoru.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj