Javni razpis za dodelitev denarne pomoči za blaženje posledic epidemije COVID-19, ki so povzročile škodo poslovnim subjektom na območju Mestne občine Ptuj

Javni razpis za dodelitev denarne pomoči za blaženje posledic epidemije COVID-19, ki so povzročile škodo poslovnim subjektom na območju Mestne občine Ptuj

04. 05. 2021

Objavljeno: Mestna občina Ptuj, 23. 4. 2021, www.ptuj.si

Namen razpisa: Namen razpisa je dodeljevanje denarne pomoči podjetnikom za blaženje poslovne škode, ki je nastala zaradi posledic epidemije COVID-19, razglašene na območju Republike Slovenije in sprejetih ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19, s ciljem ohranitve obstoja podjetij in zaposlenih ter lažjega zagona dejavnosti po sprostitvi ukrepov zaradi zajezitve epidemije COVID-19.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki imajo sedež v Mestni občini Ptuj in izvajajo dejavnost na območju občine.

Pomoč »de minimis« po tem razpisu se dodeli enotnemu podjetju. Za enotno podjetje se po tem razpisu šteje:

  • samostojni podjetnik posameznik,
  • mikro podjetje (zaposluje manj kot 10 oseb ter letni promet in/ali bilančna vsota ne presega 2 milijonov EUR),
  • majhno podjetje (zaposluje manj kot 50 oseb ter letni promet in/ali bilančna vsota ne presega 10 milijonov EUR).

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpisanih sredstev znaša 50.000,00 EUR.

Razpisnik: Mestna občina Ptuj

Rok: Rok za oddajo vlog v sprejemni pisarni Mestne občine Ptuj je ponedeljek, 17. maj 2021, do 15. ure oziroma najkasneje ta dan oddana vloga na pošti kot priporočena pošiljka.

Dodatne informacije: Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom daje Klavdija Petek na Mestni občini Ptuj, e-naslov: klavdija.petek@ptuj.si, Tel: (02) 748 29 40, GSM: 051 311 260.

Razpisna dokumentacija: Dokumentacija razpisa je od dneva objave do izteka prijavnega roka dostopna na spletni strani Mestne občine Ptuj: www.ptuj.si in dosegljiva v času uradnih ur sprejemne pisarne tudi v sprejemni pisarni Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj