Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Kozje v letu 2021

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Kozje v letu 2021

04. 05. 2021

Objavljeno: Občina Kozje, 1. 2. 2021, www.kozje.si

Predmet razpisa: Predmet razpisa je dodeljevanje proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Kozje v letu 2021. Razpis se objavlja po pravilu »de minimis«.

Namen razpisa: Sredstva se bodo dodeljevala za naslednje namene:

  1. sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest
  2. sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov
  3. sofinanciranje promocije izdelkov in storitev.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko za razpisane ukrepe prijavijo:

  • podjetja, ki imajo poslovni sedež na območju občine,
  • podjetja, ki nimajo poslovnega sedeža na območju občine, izvajajo pa dejavnost na območju občine,
  • fizične osebe, ki opravljajo gospodarsko dejavnost in imajo stalno prebivališče v občini,
  • fizične osebe, ki opravljajo gospodarsko dejavnost in nimajo stalnega prebivališča v občini, izvajajo pa dejavnost na območju občine.

Vrednost razpisa: Znesek sredstev namenjenih za posamezen ukrep:

  1. sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest: 10.000,00 €
  2. sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov: 2.250,00 €
  3. sofinanciranje promocije izdelkov in storitev: 2.750,00 €.

Razpisnik: Občina Kozje

Rok: Javni razpis se zaključi 30. 10. 2021.

Dodatne informacije: Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na občinski upravi, Kontaktna oseba: Andreja Reher, Tel: 800-14-14, e-naslov: andreja@kozje.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo od dneva objave javnega razpisa na občinski upravi občine ter na spletni strani občine: www.kozje.si/objava/362952.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj