Intervju z dr. Tomažem Kostanjevcem - direktorjem javne agencije SPIRIT Slovenija

Intervju z dr. Tomažem Kostanjevcem - direktorjem javne agencije SPIRIT Slovenija

28. 04. 2021

Vir in informacije: Revija KAPITAL, Marec / April 2021, https://revijakapital.si/

»Sledil bom ideji pomoči slovenskemu gospodarstvu doma in po svetu.«

Direktor SPIRIT Slovenija dr. Tomaž Kostanjevec je doktor znanosti iz strojništva in se je specializiral za področje naprednih konceptov vodenja proizvodnje. Obvlada različna področja, saj je diplomiral iz strojništva in ekonomije ter tudi iz prava in managementa. Ima dolgoletne izkušnje z vodstvenih pozicij v različnih podjetjih in organizacijah. Od leta 2021 je član nadzornega sveta podjetja Pošta Slovenije, d. d. Je poročen in oče dveh otrok.

KAPITAL: Javno agencijo SPIRIT Slovenija ste prevzeli pred šestimi meseci v zelo turbulentnih časih zaradi virusa. Koliko ta ovira delo agencije, predvsem pri promocijskih dejavnostih v tujini, in kako ste to nadomestili?

Kostanjevec: Na SPIRIT Slovenija smo leto 2020 pričeli z visokimi pričakovanji, po izbruhu in širjenju covida-19 pa smo e soočili s številnimi izzivi. Za slovenska podjetja je situacija postajala vse bolj kritična in treba se ji je bilo na hitro prilagoditi. V neposrednih stikih s podjetji smo sproti preverjali, kako močan vpliv ima pandemija na njihovo poslovanje in kateri so njihovi trenutni izzivi. Na podlagi povratnih informacij smo v nekaj dneh pripravili predlog novih podpornih ukrepov za pomoč podjetjem na področju internacionalizacije. V tem obdobju smo uspešno prilagodili tudi izvajanje nekaterih načrtovanih aktivnosti in jih s pomočjo spletnih orodij podjetjem ponudili v alternativnih oblikah. Seminarje in izobraževalne programe smo preselili v virtualni svet.

KAPITAL: Expo v Dubaju bo eden od vrhuncev letošnje dejavnosti SPIRIT Slovenija. Kaj vse pripravljate in kako bo Expo sploh potekal v še vedno zelo zapletenih razmerah, ko meje znova zapiramo?

Kostanjevec: Expo 2020 bo največji globalni dogodek tega in prihodnjega leta. Kljub razmeram, ki jih je povzročila pandemija covida-19, so organizatorji v Dubaju pripravljeni na izvedbo dogodka v živo in v tej smeri potekajo tudi naše priprave. Expo 2020 bo zgodovinsko gledano največja izvedba te svetovne razstave. Sodelovalo bo več kot 190 držav, več kot 80 jih bo imelo tudi lasten paviljon, organizatorji pa pričakujejo kar 25 milijonov obiskovalcev. Slovenija se je za predstavitev s svojim paviljonom odločila na podlagi strateške usmeritve našega gospodarstva za utrjevanje odnosov s trgi, kjer doslej nismo bili prisotni v zelo opazni vlogi. Trgi Bližnjega vzhoda, Afrike in pomembnega dela Azije to gotovo so, in ker velja Dubaj za vstopno točko na te trge, je več kot utemeljeno, da se na Expu kot država in kot gospodarstvo predstavimo v najboljši možni meri.

»Slovenija je zanimiva za tuje investitorje, kar ne nazadnje dokazujejo tudi podatki Banke Slovenije. Poglavitna Prednost so še vedno geostrateški položaj z dobrimi povezavami do različnih trgov, odlično usposobljena in inovativna delovna sila, dobra infrastruktura, relativno stabilno gospodarstvo in visoka kakovost življenja.«

KAPITAL: Kaj vse ponuja oziroma bo ponujal slovenski paviljon? Na kaj stavite pri promociji Slovenije?

Kostanjevec: Slovenski paviljon je najprej izjemna in najlepša kulisa za gospodarsko diplomacijo in promocijo države v

celoti, kar smo jih kdaj imeli na velikih svetovnih dogodkih. Umestili smo ga v trajnostni segment Expa. Paviljon stoji na izvrstni lokaciji, tik za enim od treh glavnih vhodov. To nam potrjujejo tudi trenutni odzivi iz Dubaja, saj so organizatorji tematski paviljon, posvečen trajnosti, že odprli za javnost.

KAPITAL: Kako lahko sodelujejo slovenska podjetja? Je že znan urnik pomembnejših dogodkov?

Kostanjevec: Slovenskim podjetjem in poslovnim zgodbam, ki jih ustvarjamo v Sloveniji, smo v paviljonu namenili posebno mesto. Celotno drugo nadstropje paviljona smo uredili v Slovensko poslovno središče. Tam bodo imela podjetja na voljo vso sodobno infrastrukturo za izvedbo najrazličnejših dogodkov. Podjetja se bodo lahko predstavila tudi v pritličju paviljona, na Trgu Evrope, kjer bo prostor za večje promocijske pa tudi družabne dogodke. V pritličju paviljona je urejen tudi tako imenovani showroom, kjer bodo na interaktivnih promocijskih točkah gostovala naša podjetja, v sosednji interaktivni sobi pa bomo gostili zgodbe s področja turizma. Sodelovanje v našem paviljonu bo imelo še eno veliko dodatno vrednost, to je dostop do skupnih mednarodnih dogodkov, ki jih pripravlja organizator tokratnega Expa, in dostop do dogodkov v paviljonih drugih držav. Z mnogimi se že dogovarjamo za izvedbo skupnih poslovnih in promocijskih dogodkov.

KAPITAL: Kako uspešna je bila vaša pobuda, da bi zbrali uspešna podjetja v vlogi ambasadorjev Slovenije? Kaj to pravzaprav pomeni za tovrstna podjetja?

Kostanjevec: Slovenija se je razvila v eno najbolj odprtih in izvozno usmerjenih gospodarstev v Evropi, za kar se je treba zahvaliti številnim slovenskim podjetjem, ki s svojim znanjem, kompetencami, inovacijami in vlaganji v razvoj spreminjajo svet na bolje.Pri agenciji se zavedamo pomena doslednega pozicioniranja državne blagovne znamke na tujih trgih in s tem utrjevanja prepoznavnosti vseh konkurenčnih prednosti, ki jih želimo posebej izpostaviti. Podjetja namreč veliko lažje vstopijo na trge, kjer država uživa visoko stopnjo prepoznavnosti in ugleda. S tem namenom smo lani pričeli izvajati nacionalno kampanjo za promocijo slovenskega gospodarstva v tujini pod sloganom I feel Slovenia. Green.Creative. Smart in v okviru javnega poziva, na katerega se je prijavilo 31 podjetij, imenovali prvih 19 ambasadorjev slovenskega gospodarstva.

»Po izbruhu in širjenju covida-19 smo se soočili s številnimi izzivi. V tem obdobju smo uspešno prilagodili tudi izvajanje nekaterih načrtovanih aktivnosti in jih s pomočjo spletnih orodij podjetjem ponudili v alternativnih oblikah.«

KAPITAL: Ena najpomembnejših nalog SPIRIT Slovenija je privabljanje tujih investitorjev. Je Slovenija za tuje investitorje še vedno zanimiva, kaj so pri tem naše prednosti in kaj pomanjkljivosti?

Kostanjevec: Slovenija je zanimiva za tuje investitorje, kar ne nazadnje dokazujejo tudi podatki Banke Slovenije. Poglavitne prednosti Slovenije so še vedno geostrateški položaj z dobrimi povezavami do različnih trgov, odlično usposobljena in inovativna delovna sila, dobra infrastruktura, relativno stabilno gospodarstvo in visoka kakovost življenja. Sicer nismo država s poceni delovno silo, je pa naša delovna sila bolj produktivna kot v drugih državah, s katerimi pri investicijah po navadi konkurira Slovenija. Sami bi si želeli več razpoložljivih in že pripravljenih zemljišč, kjer bi lahko investitorji takoj začeli graditi, pa tudi postopke do zagona podjetja bi bilo dobro vsaj nekoliko skrajšati.

KAPITAL: Se nam obetajo kakšne večje investicije tujcev v tem letu?

Kostanjevec: Trenutno se v Sloveniji pripravlja oziroma je že v teku kar nekaj projektov tujih investitorjev. Veselijo nas projekti širitve že obstoječih tujih podjetij, saj to potrjuje pravilnost njihovega izbora in konkurenčnost Slovenije, še posebno pa nas veseli, da gre večinoma za razvojno naravnane projekte, ki so tudi kapitalsko intenzivni. Kot je to navada v poslovnem svetu, imen podjetij ne razkrivamo, dokler projekti niso zaključeni oziroma dokler podjetja sama ne objavijo novice o investiciji. Slovenija še vedno ima potencial.

KAPITAL: Kakšna je vaša vizija delovanja SPIRIT Slovenija? Kaj agencija trenutno je in kaj bi po vašem morala biti oziroma kako bi morala delovati?

Kostanjevec: SPIRIT Slovenija mora v prihodnjih štirih letih opraviti naslednje aktivnosti, ki bodo projektno zastavljene: poglabljanje sodelovanja z gospodarskimi subjekti z namenom pridobiti informacije o dejanskih potrebah teh subjektov in skladno s tem ponujati storitve in produkte, ki so potrebni za spodbujanje in reševanje teh potreb; digitalizacija in projektno vodenje procesov znotraj SPIRIT morata prispevati h kakovostnejši in hitrejši izvedbi razpisov in pozivov ter posredno k povečanju možnosti digitalne oddaje digitaliziranih dokumentov; projektno načrtovanje dela, usmerjeno k uravnoteženemu razporejanju projektov čez celo leto in v skladu z razpoložljivimi kadri. Področje sedanjega delovanja Sektorja za spodbujanje podjetništva in tehnološkega razvoja je treba preoblikovati v sodoben Sektor za podjetništvo in inovativno dejavnost, ki bo bolj suvereno in predvsem vsebinsko poglobljeno obravnaval prejete vloge ter sodeloval s Sektorjem za finančne spodbude na področju vsebinskih prebojnih inovativnih idej, ki bi jih okrepili in jim povečali dodano vrednost z drugimi produkti SPIRIT Slovenije. Sodelovanje z deležniki zunanjega okolja je treba skleniti v strateško povezavo, saj bo na ta način te deležnike laže vključevati v projektno vodenje in jih suvereno predstaviti. Tudi skupno pripravljeni projekti bodo posledično kakovostnejši in vsebinsko bolj zaželeni v gospodarstvu. Vizija internacionalizacije temelji na organizaciji dogodkov za manjša podjetja MSP in večja podjetja uravnoteženo; na ta način bodo podjetja, ki še niso sodelovala na projektih znotraj produktov SPIRIT, imela več možnosti. Poudarek bo tudi na internacionalizaciji slovenskih inovacij. Sledil bom ideji pomoči slovenskemu gospodarstvu doma in po svetu, kar je tudi osnovni namen agencije.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj