Samostojni podjetnik lahko po novem prenese dejavnost na drugega podjetnika

Samostojni podjetnik lahko po novem prenese dejavnost na drugega podjetnika

19. 09. 2012

Objavljeno: Data d.o.o., 10. 9. 2012, http://data.si/, Avtor: Bogdana Rejc

S spremembo Zakona o gospodarskih družbah, ZGD-1G (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah, UL. RS, št. 57/27), lahko samostojni podjetnik prenese svojo dejavnost na drugega podjetnika-prevzemnika.

Kdo je lahko podjetnik-prevzemnik dejavnosti?

Dejavnost s.p. je mogoče prenesti na zakonca, na osebo, s katero nosilec dejavnosti živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, otroke, posvojence, starše, posvojitelje, vnuke, brate in sestre.

Postopek prenosa podjetja

Pogodba o prenosu podjetja, mora biti sklenjena v obliki notarskega zapisa. AJPES po prejemu vloge za vpis podjetnika-prevzemnika, s.p. podjetnika-prenosnika, po uradni dolžnosti izbriše iz Poslovnega registra. Podjetnik-prevzemnik obdrži matično številko podjetnika-prenosnika.

Prenos dejavnosti ni mogoč, če podjetnik nameravani prenos podjetja ne objavi vsaj 3 mesece pred prenosom. Objava prenosa podjetja pomeni, da podjetnik s pismom obvesti upnike o nameravanem prenosu dejavnosti. Lahko prenos podjetja objavi v sredstvih javnega obveščanja ali v svojih poslovnih prostorih.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj