Javno zbiranje ponudb za prodajo oziroma oddajo nepremičnin – poslovnih prostorov (Novo mesto, Nova Gorica in Trbovlje)

Javno zbiranje ponudb za prodajo oziroma oddajo nepremičnin – poslovnih prostorov (Novo mesto, Nova Gorica in Trbovlje)

19. 09. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 69, Datum: 14. 9. 2012, Stran: 2090

Predmet razpisa: Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja oziroma oddaja poslovnih prostorov:

  1. v Novem mestu, Novi trg 9, za izklicno ceno 652.000,00 EUR (oziroma v primeru oddaje za mesečno najemnino 5.065,00 EUR). Gre za poslovni prostor v II. nadstropju (5. etaža), v izmeri 690,24 m2 in v izmeri 33,24 m2, skupaj 723,48 m2. Poslovni prostori se nahajajo v strogem centru Novega mesta, v sklopu drugih javnih ustanov in trgovin. Prostori so namenjeni administrativni dejavnosti, pisarne so pregrajene z montažnimi predelnimi stenami; prostori so centralno ogrevani in klimatizirani. Izdelani sta telefonska in računalniška mreža.
  2. v Novi Gorici, Kidričeva 13, za izklicno ceno 684.691,00 EUR (oziroma v primeru oddaje za mesečno najemnino 5.542,00 EUR). Gre za poslovne prostore, v skupni izmeri 503,82 m2, v drugem nadstropju (poslovni prostor v izmeri 252,70 m2) in tretjem nadstropju (poslovni prostor v izmeri 251,12 m2) poslovne stavbe. Prostori so namenjeni administrativni dejavnosti; prostori so centralno – daljinsko ogrevani in klimatizirani. Vzpostavljena je računalniška mreža in tehnično varovanje.
  3. v Trbovljah, Sallaumines 2, za izklicno ceno 99.897,00 EUR (oziroma v primeru oddaje za mesečno najemnino 817,00 EUR). Gre za poslovne prostore, v skupni izmeri 131,79 m2, v prvem nadstropju poslovne stavbe. Prostori so namenjeni administrativni dejavnosti; prostori so centralno ogrevani in klimatizirani. Vzpostavljena je računalniška mreža in tehnično varovanje.

V primeru prodaje je davek na promet nepremičnin dolžan plačati kupec.

Izhodiščne cene najema ne vsebujejo davka, ki ga plačuje najemnik v skladu z veljavno zakonodajo.

Če razporeditev oziroma funkcionalnost prostorov v naravi dopušča, se lahko proda oziroma odda v najem samo del poslovnih prostorov.

Razpisnik: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

Rok: Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami v roku 15 dni od dneva objave javnega zbiranja ponudb v Uradnem listu RS (to je najkasneje do vključno 29. 9. 2012).

Ponudniki morajo do izteka roka za oddajo ponudb vplačati varščino, ki znaša 10 % izhodiščne cene.

Dodatne informacije: Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in posamičnih nepremičninah, vključno s cenitvami, lahko zainteresirani ponudniki dobijo na naslovu prodajalca, Kontaktni osebi: mag. Katja Kupljen, Tel: (01) 474-53-99, e-mail: katja.kupljen@zpiz.si in Igor Majetič, Tel: (01) 474-56-88, igor.majetic@zpiz.si. Ogled nepremičnine in dokumentacije je možen po predhodnem dogovoru.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno v Uradnem listu RS, na spletni strani: www.zpiz.si (pod aktualno) ter na oglasni deski na sedežu prodajalca.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj