Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

19. 09. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 69, Datum: 14. 9. 2012, Stran: 2083

Predmet javne dražbe: Predmet javne dražbe in izklicna cena:

  • (1) Predmet javne dražbe so pisarniški poslovni prostori v skupni izmeri 169,84 m2, v pritličju in prvem nadstropju stanovanjsko poslovne zgradbe Gosposka 4 v Ljubljani. Izklicna cena znaša 494.000,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
  • (2) Predmet javne dražbe so storitveni poslovni prostori v skupni izmeri 82,56 m2, v pritličju stanovanjsko poslovne zgradbe Gosposka 4 v Ljubljani. Izklicna cena znaša 207.000,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
  • (3) Predmet javne dražbe so prazni poslovni prostori v skupni izmeri 37,77 m2, v pritličju stanovanjsko poslovne zgradbe Gosposka 4, v Ljubljani. Izklicna cena znaša 81.500,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
  • (4) Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. 7, v izmeri 32,58 m2, ki se nahaja v pritličju poslovno stanovanjske zgradbe Tržaška 22, v Ljubljani. Izhodiščna cena znaša 49.000,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba.

Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10 % izklicne cene.

Razpisnik: Mestna občina Ljubljana

Rok: Javna dražba se bo vršila dne 4. 10. 2012 na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, z začetkom ob 11. uri, in sicer po naslednjem zaporedju:

  • poslovni prostor (1) - Gosposka 4, ob 11.20,
  • poslovni prostor (2) - Gosposka 4, ob 11.40,
  • poslovni prostor (3) - Gosposka 4, ob 12. uri,
  • poslovni prostor (4) - Tržaška 22, ob 13. uri,

Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z ustreznimi dokazili.

Dražitelji in morebitni predku­pni upravičenci morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10 % izklicne cene.

Dodatne informacije: Dodatne informacije o pogojih javne dražbe in podatke o nepremičninah na naslovu: Gosposka 4 v Ljubljani dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, Kontaktna oseba: Marina Anžur, Tel: (01) 306-11-34, e-naslov: marina.anzur@ljubljana.si.

Ogled posamezne nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.

Dodatne informacije o pogojih javne dražbe in podatke o nepremičnini na naslovu: Povšetova 37, Tržaška 22 dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, Kontaktna oseba: Mihaela Topolovec Šiker, Tel: (01) 306-11-95, e-naslov: mihaela.siker@ljubljana.si. Ogled posamezne nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.

Ogled nepremičnine na naslovu: Tržaška 22 v Ljubljani bo možen dne 20. 9. 2012, ob 10. uri.

Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Mestne občine Ljubljana: www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.

Več: Več o javni dražbi najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj