Javni razpis za spodbujanje raziskovalno-razvojnih projektov razvoja e-storitev 2012–2014

Javni razpis za spodbujanje raziskovalno-razvojnih projektov razvoja e-storitev 2012–2014

19. 09. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 69, Datum: 14. 9. 2012, Stran: 2067

Predmet razpisa: S tem javnim razpisom želi ministrstvo spodbuditi vlaganja v raziskave in eksperimentalni razvoj na področju e-storitev, do faze prototipa (predkonkurenčne raziskave in razvoj).

Namen sofinanciranja raziskovalno-razvojnih projektov je hkrati spodbuditi gospodarstvo za uveljavitev novih organizacijsko razvojnih in poslovnih konceptov, kar bo poleg inovativnega tehnološkega razvoja pripomoglo k hitrejšemu izhodu iz gospodarske krize.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje razvoja novih in inovativnih e-storitev predkonkurenčnih raziskovalno-razvojnih projektov e-storitev na naslednjih tematskih področjih:

 • e-storitve na področju kulture,
 • znanstvene in izobraževalne e-storitve,
 • e-storitve za potrošnike,
 • e-storitve na področju zdravja,
 • e-poslovanje,
 • e-storitve s področja lokalne samouprave,
 • e-storitve s področja energetske učinkovitosti in varovanja okolja.

Horizontalne prioritete, ki jih želijo prednostno podpreti so trajnostni razvoj, varčna raba energije, pametne stavbe – pametna mesta, varovanje okolja in prehod v nizkoogljično družbo.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavi podjetje ali konzorcij partnerjev. Konzorcij je lahko sestavljen iz:

 • podjetij; – gospodarska družba, ki je registrirana po ZGD ali
 • enega ali več podjetij in ene ali več raziskovalnih organizacij, ki so:
 • javni raziskovalni zavod, ki ga ustanovi RS ali druga z zakonom pooblaščena oseba javnega prava za izvajanje javne službe v skladu z ZRRD;
 • univerze in samostojni visokošolski zavodi, vpisani v Razvid visokošolskih zavodov;
 • zavodi za opravljanje raziskovalno-razvojne dejavnosti v skladu z Zakonom o zavodih in ZRRD.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev za obdobje od 2012 do 2014 je največ do 3.000.000,00 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

Rok: Rok za oddajo vlog je 23. 10. 2012, do 14. ure.

Dodatne informacije: Informacije in celotna razpisna dokumentacija so na voljo na spletnem naslovu Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (www.mizks.gov.si), pod razdelkom Javni razpisi. Dodatne informacije oziroma vprašanja se posredujejo izključno po elektronski pošti Jurij Dolžan oziroma Marjan Kavčič (esrr-did.mvzt@gov.si). Vprašanja in odgovore bo ministrstvo objavilo na omenjenih spletnih straneh.

Ministrstvo bo po potrebi organiziralo informativne dneve. Datumi informativnih dni in druge informacije bodo objavljene na omenjenih spletnih straneh.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija bo z dnem objave javnega razpisa v Uradnem listu RS dostopna na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost kulturo in šport: www.mizks.gov.si, pod razdelkom Javni razpisi, možno pa jo je tudi dvigniti na sedežu ministrstva, Masarykova cesta 16, Ljubljana, v sprejemni pisarni, v času uradnih ur.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj