Javni razpis za dodelitev sredstev za izvajanje celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM na lokalnem nivoju za leto 2010 in leto 2011

Javni razpis za dodelitev sredstev za izvajanje celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM na lokalnem nivoju za leto 2010 in leto 2011

16. 03. 2010

Vir in informacije: www.japti.si, 12.3.2010

Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) je v petek, 12.3.2010 v Uradnem listu RS, Št. 19/2010 objavila Javni razpis za dodelitev sredstev za izvajanje celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM na lokalnem nivoju za leto 2010 in leto 2011.

Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev v višini največ do 95% upravičenih stroškov izvajanja celovitih podpornih storitev (v nadaljevanju: storitev) v okviru vstopnih točk VEM za vse ciljne skupine izvajalca javnega razpisa na območju Republike Slovenije na lokalnem nivoju v letu 2010 in letu 2011.

Prijavitelj mora v okviru celovitih podpornih storitev v slovenskem jeziku in brezplačno za vse ciljne skupine izvajalca javnega razpisa izvajati naslednje storitve:

Ciljna skupina: MLADI: osnovnošolci, srednješolci:

 • redno posredovanje informacijskih paketov do uporabnikov, ki jih pripravita izvajalec javnega razpisa in posamezna lokacija,
 • izvajanje informativno-promocijskih in izobraževalnih aktivnosti.

Ciljna skupina: POTENCIALNI PODJETNIKI

 • redno posredovanje informacijskih paketov do uporabnikov, ki jih pripravita izvajalec javnega razpisa in posamezna lokacija,
 • izvajanje informativno-promocijskih aktivnosti,
 • Osnovno svetovanje, ki je povezano z zagonom, poslovanjem in razvojem podjetij,  razvojem poslovnih idej, uporabo različnih podpornih inštrumentov, varstvom intelektualne lastnine, uporabo različnih podpornih inštrumentov in usmerjanje k državnim vzpodbudam, ki so na voljo za spodbujanje razvoja podjetništva, in s tem povezana izvedba postopkov registracij gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov.

Ciljna skupina: DELUJOČA PODJETJA (0-3 leta delovanja)

 • redno posredovanje informacijskih paketov do uporabnikov, ki jih pripravita izvajalec javnega razpisa in posamezna lokacija,
 • izvajanje informativno-promocijskih aktivnosti,
 • Osnovno svetovanje, ki je povezano s poslovanjem in razvojem podjetij, varstvom intelektualne lastnine, uporabo različnih podpornih inštrumentov in usmerjanje k državnim vzpodbudam, ki so na voljo za spodbujanje razvoja podjetništva,
 • izvedba postopkov statusnih sprememb ali izbrisa gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov.

Ciljna skupina: DELUJOČA PODJETJA (rast in razvoj podjetij starejših od 3 let)

 • redno posredovanje informacijskih paketov do uporabnikov, ki jih pripravita izvajalec javnega razpisa in posamezna lokacija,
 • Osnovno informativno svetovanje, ki je povezano s poslovanjem in razvojem podjetij, uporabo različnih podpornih inštrumentov, varstvom intelektualne lastnine in usmerjanje k državnim vzpodbudam, ki so na voljo za spodbujanje razvoja podjetništva,
 • izvedba postopkov statusnih sprememb ali izbrisa gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov.

DRUGE AKTIVNOSTI

 • pridobivanje ključnih informacij lokalnega in regionalnega značaja,
 • udeležba na seminarjih, delavnicah, usposabljanjih in srečanjih mreže vstopnih točk VEM, ki jih bo organiziral izvajalec javnega razpisa kot koordinator mreže vstopnih točk VEM,
 • evidentiranje administrativnih ovir pri poslovanju podjetij in predlaganje ukrepov za odpravo,
 • letna izvedba ankete in intervjujev med uporabniki podpornih storitev po enotni metodologiji, ki jo pripravi izvajalec javnega razpisa,
 • sodelovanje na nacionalnih predstavitvah na vabilo izvajalca javnega razpisa.

Rok: Rok za oddajo vlog:

 • za prvo odpiranje 7.4.2010  do 14.00,
 • za drugo odpiranje 5.5.2010 do 14.00.

V primeru, da je v okviru prvega odpiranja izvajalec javnega razpisa že izbral prijavitelja za posamezni sklop, za ta sklop ne bo izbiral prijavitelja v okviru drugega odpiranja.

Vrednost razpisa: Skupna okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2010 in 2011 je 1.486.000,00 EUR, in sicer 690.000,00 EUR za leto 2010 in 796.000,00 EUR za leto 2011.

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: Podrobnejše informacije o javnem razpisu, pogojih za prijavo in merilih za izbor najete na spletni strani: www.japti.si/index.php?t=Razpisi&id=83&l=sl.

JAPTI bo organiziral tudi informativni dan o javnem razpisu, ki bo 18.3.2010 od 9.00 do 11.00 ure, v predavalnici št. 5, GEA COLLEGE d.d., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj