Sprememba 3. javnega razpisa za podukrep 9.1 - Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020

Sprememba 3. javnega razpisa za podukrep 9.1 - Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020

28. 04. 2021

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 64, Datum: 23. 4. 2021, Stran: 954

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 10. člena Uredbe o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (Uradni list RS, št. 28/18, 46/19, 129/20 in 61/21; v nadaljnjem besedilu: Uredba), objavlja spremembo 3. javnega razpisa za podukrep 9.1 - Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020.

1. V 3. javnem razpisu za podukrep 9.1 - Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (Uradni list RS, št. 139/20; v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se v poglavju z naslovom »1. Osnovni podatki o javnem razpisu«, spremeni vrstica z naslovom »Višina razpisanih sredstev:« tako, da se glasi:

»

Višina razpisanih sredstev:

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 700.000 eurov, ki se razdelijo po naslednjih sklopih:

  • 200.000 eurov za upravičence, ki so organizacije proizvajalcev (sklop A), in
  • 500.000 eurov za upravičence, ki so skupine proizvajalcev (sklop B).

Sredstva se zagotovijo iz proračunskih postavk Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, in sicer:

  • 560.000 eurov iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja 2014-2020 - EU;
  • 140.000 eurov iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja 2014-2020 - slovenska udeležba.

Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša

80 odstotkov, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa 20 odstotkov.

«.

2. Ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj