Brezplačno spletno usposabljanje - »Davki in računovodstvo za potencialne podjetnike ter za mikro, mala in srednje velika podjetja«

Brezplačno spletno usposabljanje - »Davki in računovodstvo za potencialne podjetnike ter za mikro, mala in srednje velika podjetja«

20. 04. 2021

11 0
Koristnost članka
11 oseb je članek označilo kot koristen.

Datum: 12. in 13. maj 2021, od 8.00 do 13.30 ure

Kraj: na spletu preko aplikacije ZOOM

SPOT Svetovanje Koroška organizira brezplačno spletno usposabljanje, ki bo potekalo 12. in 13. maja 2021.

Dvodnevno brezplačno usposabljanje je namenjeno tako potencialnim kot mikro, malim in srednje velikim podjetnikom, da bolje spoznajo vsebino s področja davkov in računovodstva.

Program 12. maj 2021, od 8.00 do 13.30 ure:

 • NORMIRANEC, DA/NE ( Vstopni in izstopni pogoji, prednosti in slabosti, ki jih prinaša sistem »NORMIRANSTVA«, vedenje računovodskih evidenc ter razlike med ugotavljanjem davčne osnove kot razlike med dejanskimi prihodki in odhodki (problematika davčno priznanih odhodkov, uveljavljanje olajšav), oziroma z upoštevanjem normiranih odhodkov.
 • OSNOVE DDV (identifikacija za DDV- obvezna- prostovoljna, atipični zavezanci).
 • POTNI NALOGI (kdaj, zakaj, pomen in vsebina, povezava z »DAVČNO UREDBO«).
 • BONITETE (kaj je boniteta, kaj boniteta ni in kako so bonitete obdavčene).
 • RAZPRAVA (vprašanja udeležencev)

Program 13. maj 2021, od 8.00 do 13.30 ure:

 • Temeljna računovodska izkaza - BILANCA STANJA (BS) IN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA (IPI) - osnove (kaj prikazujeta, osnovne »postavke« BS in IPI (sredstva, viri, prihodki, odhodki,…) in katere informacije o poslovanju je mogoče iz njiju razbrati. Pomen kazalnikov. Kaj nam pove denarni tok?
 • POGODBE Z ZUNANJIMI SODELAVCI (pravni in davčni vidik - obdavčitev): pogodba o poslovodenju, prokura, podjemna pogodba, avtorska pogodba, pogodba o začasnem in občasnem delu upokojencev, študentsko delo, kratkotrajno delo.
 • OBDAVČITEV POVRAČIL STROŠKOV V PRIMERU DOHODKOV IZ DRUGEGA POGODBENEGA RAZMERJA (podjemna, avtorska, …).
 • Izobraževanje bo podkrepljeno s primeri iz prakse.
  RAZPRAVA (vprašanja udeležencev).

Udeležba je brezplačna.

Rok za prijavo je najkasneje do ponedeljka, 10. 5. 2021. Število mest je omejeno.

Dodatne informacije in prijave

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj