Brezplačna spletna delavnica - »Covid-19 in potrebe po revizijah ocen tveganja«

Brezplačna spletna delavnica - »Covid-19 in potrebe po revizijah ocen tveganja«

06. 04. 2021

Datum: 8. april 2021, ob 10. uri 

Kraj: na spletu preko aplikacije ZOOM

Posoški razvojni center vas v okviru projekta SPOT svetovanje Goriška vabi na brezplačno spletno delavnico: »Covid-19 in potrebe po revizijah ocen tveganja«.

Naloga delodajalcev je, da zagotovijo varnost in zdravje delavcev v zvezi z delom ter izvedejo oceno tveganja. To jim nalaga Zakon o varnosti in zdravju pri delu. Vsak delodajalec je ne glede na dejavnost in število zaposlenih dolžan izdelati oceno tveganja, samozaposlene osebe pa le v primeru, ko pri delu obstajajo nevarnosti za nastanek poškodb in poklicnih bolezni.

V praksi se praviloma ocenjuje tveganja za tipična delovna mesta v podjetju, na katerih so delavci izpostavljeni nevarnostim (npr. šofer, monter …). V preteklosti se bioloških dejavnikov praviloma ni ocenjevalo, razen v zelo specifičnih delovnih okoljih, kot npr. medicina, laboratorij, veterina ipd.).

Zaradi vdora Koronavirusa, hudega akutnega respiratornega sindroma (SARS-CoV-2), ki povzroča nalezljivo bolezen covid-19, je treba obstoječe ocene tveganja dopolniti, saj ukrepi, ki jih delodajalec zagotavlja na podlagi obstoječe ocene tveganja delovnih mest, praviloma ne zadostujejo.

Pred virusom SARS CoV-2 ni varno nobeno delovno okolje, saj je razširjen praktično vsepovsod. Zato ocenjujemo, da bo večina delodajalcev, verjetno pa tudi nekatere samozaposlene osebe, dolžna izvesti dopolnitev dokumentacije.

Vsebina delavnice:

  • Zakaj potrebujemo revizijo ocene tveganja
  • Nova tveganja na delovnem mestu (identifikacija delovnih mest s povečanim tveganjem za okužbo, definicija drugih morebitnih kritičnih točk v podjetju …)
  • Identifikacija nevarnosti v zvezi s SARS CoV-2, ki so prisotne pri izvajanju del
  • Ocenitev tveganja za okvaro zdravja delavcev zaradi nevarnosti za okužbo in širjenje okužbe
  • Ali je tveganje za okužbo in za širjenje okužbe sprejemljivo
  • Uvedba ukrepov za zmanjšanje nesprejemljivega tveganja za okužbo in za širjenje okužbe
  • Določitev potrebnih ukrepov in odgovornih oseb - predavateljica: mag. Katarina Železnik Logar, dipl. san. inž., mag. znanosti o okolju
  • Predstavitev Pravilnika o pomoči za omilitev posledic epidemije covid-19 na področju gospodarstva v občini Tolmin - predavateljica: Janja Bičič, vodja oddelka za gospodarstvo, negospodarstvo in finance na Občini Tolmin

Delavnica bo trajala predvidoma 2 šolski uri.

Delavnica je za udeležence brezplačna, saj je organizirana v okviru projekta SPOT.

Prijavite se lahko do četrtka, 8. aprila 2021, do 9. ure.

Dodatne informacije in prijave

Delavnica je financirana s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in SPIRIT Slovenija, javne agencije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja se v okviru Javnega razpisa za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022, SPOT regije.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj