Javni razpis - P1 plus 2021 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Javni razpis - P1 plus 2021 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

06. 04. 2021

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 51, Datum: 2. 4. 2021, Stran: 794

Predmet razpisa: Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami: Gorenjska Banka d.d., BKS Bank AG, Addiko Bank d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Sberbank banka d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SKB banka d.d., Banka Sparkasse d.d., Hranilnica Lon d.d. Kranj, Primorska hranilnica Vipava d.d., Delavska hranilnica d.d. ter Unicredit banka Slovenija d.d.

Namen razpisa: Namen produkta P1 plus 2021 je zagotavljati ugodno financiranje MSP, ter s tem omogočiti hitrejše, lažje, predvsem pa ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov MSP, še posebej:

  • za zagotovitev likvidnosti in ohranitev delovanja MSP z namenom omilitve posledic drugega vala epidemija COVID-19 na njihovo poslovanje,
  • za izvedbo tehnološko zahtevnejših projektov, ter tudi tehnološko manj zahtevnejših projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj ter širitev poslovanja,
  • za izboljšanje financiranja obratnih sredstev.

Cilj razpisa: Cilji finančnega ukrepa:

  • omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 na poslovanje MSP,
  • olajšati dostop MSP do ugodnega bančnega financiranja,
  • spodbujati rast in razvoj MSP,
  • krepitev ključnih konkurenčnih sposobnosti podjetij z ugodnimi finančnimi sredstvi za realizacijo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj ter širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev,
  • spodbujanje zasebnih vlaganj.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je največ do 93.700.000 EUR.

Ocenjena skupna višina razpisanih sredstev za subvencioniranje obrestne mere je 9.370.000 EUR.

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Rok: Javni razpis bo odprt do 20. 10. 2021 oziroma do porabe sredstev. V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva porabljena pred 20. 10. 2021, bo Sklad objavil zaprtje razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.

Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vlog s prilogami na e-portal Sklada:

V letu 2021: 20. 4.; 5. 5.; 20. 5.; 5. 6.; 20. 6.; 5. 7.; 5. 9.; 20. 9.; 5. 10.; 20. 10.

Merilo za pravočasno oddano vloge je sistemski datum zabeležen ob elektronski oddaji vloge. Za pravočasno oddane vloge štejejo tiste, ki bodo oddane na e-portal Sklada najkasneje do 14. ure na posamezen prijavni rok.

Dodatne informacije: Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah: (02) 234-12-74, (02) 234-12-88, (02) 234-12-42, (02) 234-12-59 in (02) 234-12-64 ali na e-naslovu: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Sklada: www.podjetniskisklad.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj