Javno zbiranje ponudb za oddajo gostinskega prostora v najem - Murska Sobota

Javno zbiranje ponudb za oddajo gostinskega prostora v najem - Murska Sobota

28. 08. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 64, Datum: 24. 8. 2012, Stran: 1941

Predmet razpisa: Predmet javnega zbiranja ponudb je oddaja gostinskega lokala v najem. Gostinski lokal se nahaja v pritličju dvorca Rakičan, Lendavska ulica 28, Rakičan, 9000 Murska Sobota.

Gostinski lokal, v skupni izmeri 363,37 m2, se oddaja za opravljanje gostinske dejavnosti in je za to dejavnost tudi opremljen. Gostinskemu lokalu pripada tudi odprta terasa za strežbo v poletnem času, za katero si bo najemnik moral pridobiti posebno dovoljenje mestne uprave.

Najemna pogodba za gostinski lokal se bo sklenila za obdobje petih let od dneva podpisa pogodbe.

Izhodiščna najemnina znaša 988,00 € mesečno (brez DDV).

Pogoji za sodelovanje: Na razpisu lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v državi članici Evropske unije in pod pogojem, da so registrirani za opravljanje gostinske dejavnosti

Razpisnik: Mestna občina Murska Sobota

Rok: Rok za oddajo ponudb je 12. 9. 2012, do 11.00 ure.

Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini treh mesečnih ponujenih najemnin.

Dodatne informacije: Vsa pojasnila lahko zainteresirani ponudniki dobijo na mestni upravi Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, Oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti, od ponedeljka do petka, med 8. in 14. uro, ali po telefonu: (02) 525-16-60 ali 031/350-239, pri vodji oddelka Štefanu Ciganu. Ogled gostinskega lokala je možen ob predhodno dogovorjenem terminu.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani: www.murska-sobota.si, Javne objave (arhiv objav).

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj